Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Branżowa Szkoła I Stopnia

 
Zawód: sprzedawca

 

Symbol cyfrowy: 522301
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 3 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 16
Zajęcia praktyczne: wg planu

Języki obce:
   1. Język angielski
 

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów;
3, realizowania transakcji kupna i sprzedaży.

Pracę znajdziesz w sklepach, hurtowniach lub punktach sprzedaży detalicznej.


W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

Branżowa Szkoła I Stopnia

 
Zawód: kucharz

 

Symbol cyfrowy: 512001
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 3 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 16
Zajęcia praktyczne: wg planu

Języki obce:
   1. Język angielski
 

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. sporządzania różnego rodzaju dań, przekąsek a nawet ciast i deserów;
2. przygotowywania potraw i napojów na przyjęcia;
3. kierowania pracą zespołu, dbając o wysoki standard swoich usług.
 
Pracę znajdziesz w restauracjach, kawiarniach, jadłodajniach, zajazdach, gospodach, klubach, zakładach żywienia zbiorowego oraz firmach cateringowych.
 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów 

 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Symbol cyfrowy: 343404
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 48
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki / język francuski

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. układania diet;
2. analizowania i modyfikowania jadłospisów;
3. organizowania żywienia i usług gastronomicznych;
4. organizowania produkcji gastronomicznej;
5. wykorzystywania różnych technik wypieku i dekoracji ciast.

Pracę znajdziesz w restauracjach, gastronomii hotelowej, kawiarniach, punktach małej gastronomii oraz firmach cateringowych.

 
W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik handlowiec

Symbol cyfrowy: 522305
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 16
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. prowadzenia działalności handlowej;
2. organizowania działań reklamowych i marketingowych;
3. sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej;
4. kreowania marki firmy;
5. organizowania eventów;
6. zarządzania działalnością handlową.

Pracę znajdziesz w firmach sektora usługowo-handlowego.

W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

A.18. Prowadzenie sprzedaży.
A.22. Prowadzenie działalności handlowej.
 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik obsługi turystycznej

Symbol cyfrowy: 422103
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 32
Praktyka zawodowa: 12 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. planowania i organizowania turystyki regionalnej, krajowej i zagranicznej;
2. prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych;
3. prowadzenia centrów informacji w miastach;
4. organizowania imprez turystyczno-rekreacyjnych;
5. przygotowania strategii promocji walorów turystycznych regionu.
 
Pracę znajdziesz w biurach podróży, hotelach, firmach touroperatorskich, ośrodkach wypoczynkowych, urzędach gmin i miast.
 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik hotelarstwa

Symbol cyfrowy: 422402
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 32
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. zarządzania wizerunkiem obiektu hotelarskiego, świadczącym usługi rekreacyjne, relaksacyjne i prozdrowotne Spa i Wellness;
2. zarządzania personelem w obiektach hotelarskich, w kurortach wypoczynkowych;
3. planowania i realizowania usług w recepcji.
 
Pracę znajdziesz w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej.

W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik informatyk

Symbol cyfrowy: 351203
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 16
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. projektowania stron i aplikacji multimedialnych;

2. programowania aplikacji stacjonarnych i mobilnych;

3. administrowania sieciami komputerowymi i serwerami www;

4. projektowania i zarządzania serwisami internetowymi (blog, forum, sklep internetowy);

5. naprawiania sprzętu komputerowego;

6. udzielania wsparcia informatycznego dla firm działających w różnych branżach, np. hotelarsko-turystycznej, gastronomicznej, ekonomicznej czy handlowej.

Pracę znajdziesz w firmach informatycznych, urzędach, firmach różnych branż i w agencjach reklamowych.

 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 3 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
 

E.12. Montaż  oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik ekonomista

Symbol cyfrowy: 331403
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 48
Praktyka zawodowa: 6 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. prowadzenia kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej;

2. wykonywania zadań w zakresie doradztwa podatkowego;

3. nadzorowania realizacji projektów;

4. kontrolowania finansów wszystkich transakcji firmy;

5. organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków.

Pracę znajdziesz w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach i doradztwach finansowo-podatkowych.

W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
A.36. Prowadzenie rachunkowości.

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą