logo proj1

Stworzylismy warunki do rowoju

Statystyki mówią, że typowy absolwent szkoły średniej w swoim życiu zawodowym pracę zmieni 10-15 razy, a zawód ok. 5 razy. Oznacza to właściwie, ze na współczesnym, dynamicznym rynku pracy musimy „uczyć się przez całe życie”. Realizowany w ZSE od 2017 r. projekt „Młode Kadry naszą przyszłością” w ramach poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT RPO WSL 2014-2020 – doskonale wpisuje się w w/wym założenia.
Uczniowie objęci projektem uczestniczyli w co najmniej jednym kursie rozszerzającym programowe kompetencje zdobywane w ramach kształcenia zawodowego.
Zaproponowane przez autorów projektu kursy przyniosły uczestnikom wymierne korzyści. Są to kursy, których ukończenie poza projektem wiązałoby się dla uczestników z wysokimi wydatkami, dodatkowo obejmują poszukiwane przez pracodawców umiejętności. Zarys umiejętności nabytych w ramach poszczególnych szkoleń przedstawia poniższe zestawienie.

Kurs:

Obsługi programów finansowo-księgowych – ekonomiści poznali zasady prowadzenia ewidencji podmiotów gospodarczych w programie finansowo-księgowym innym niż stosowany na zajęciach. Pod nadzorem nauczycieli-praktyków przechodzili przez kolejne moduły – ewidencje uproszczone, kadry i płace oraz pełna księgowość dla firm symulacyjnych.


Doradca dietetyczny – uczestnicy kursu poznali zasady racjonalnego żywienia, planowania jadłospisów, układania diet (odchudzających, leczniczych, sportowych), poznali zasady suplementacji diety oraz podstawy poradnictwa dietetycznego.


Baristy, barmański I stopnia i sommelierski - każdy ceniący się restaurator chętnie zatrudni pracowników przygotowanych do profesjonalnego parzenia kawy posiadającego umiejętności w zakresie rozróżniania kaw i obsługi profesjonalnego sprzętu. Dodatkowym bardzo istotnym atutem uczestników tego kursu jest także posiadanie  kompetencji barmańskich w zakresie przygotowywania napojów mieszanych (w tym m.in. znajomość technik miksowania, miar barowych, typologii koktajli, doboru szkła i zasad dekorowania koktajli a także organizacji pracy za barem i zasad obsługi klienta. Na kursie omówiono również tematykę wina (produkcja/szczepy/temperatura podania).
Wiedza w zakresie przygotowania kawy, drinków i napojów a także z zakresu winiarstwa pozwalana edukowanie konsumentów, a co za tym idzie większe zainteresowanie miejscem, które je serwuje.


Nowoczesne techniki sprzedaży - pracownicy handlowi muszą sięgać po różne metody w celu zwiększenia efektywności sprzedaży. Na kursie nasi uczniowie kształtowali umiejętności komunikacyjne i zastosowanie wiedzy sprzedażowej. Jednocześnie zdobywali wiedzę  jak dbać o klientów zgodnie z funkcjonującą  etykietą biznesową i handlową.


Specjalista do spraw turystyki – pracownik nowoczesnego biura podróży powinien profesjonalnie prezentować ofertę swojej firmy. Kurs przygotowywał uczniów do kompleksowej obsługi klienta (w tym m.in. do: przygotowania nowych ofert, zawierania umów, obsługi programów rezerwacyjnych oraz budowania trwałych relacji z klientem).


Doskonały recepcjonista – szkolenie dla pracowników recepcji hotelowej – odpowiednio przygotowany, profesjonalny personel recepcyjny, który potrafi sprostać oczekiwaniom i potrzebom gości, dbając jednocześnie o wizerunek i potrzeby hotelu stanowi podstawę do wdrożenia systemu zarządzania jakością usług. Systemu, który jest wręcz niezbędny w Polskim hotelarstwie. Na kursie uczniowie ZSE kształtowali umiejętności obsługi gości, organizacji pracy, wyrobili poczucie estetyki i etyki zawodowej.

 

Podsumowując – ukończenie w/w kursów w ramach projektu „Młode Kadry Naszą Przyszłością” dało uczniom ZSE  dodatkowe kwalifikacje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Pozwolą one wszystkim uczestnikom elastycznie podejść do wybranego wykształcenia i planowanej pracy dając możliwość wyboru i zmian. Pracodawcy uzyskają lepiej przygotowaną kadrę, co wpłynie na ich konkurencyjność i skróci okres przygotowania kandydata do pracy.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturka

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą