TERMINARZ REKRUTACJI

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia:

a) 15 czerwca - 10 lipca 2020r. do godziny 15:00 – wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie dokumentów. Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru;

b) 26 czerwca – 10 lipca 2020r. do godz. 15:00 – wprowadzanie przez kandydata ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie do systemu elektronicznego naboru i dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

c) 31 lipca – 4 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 – wprowadzanie przez kandydata wyników egzaminu ósmoklasisty do systemu elektronicznego naboru i dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:

d) do 4 sierpnia 2020. do godz. 15:00 – dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

e) 12 sierpnia 2020r. godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum i branżowej szkoły I stopnia z podziałem na poszczególne oddziały;

f)  od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie;

g) od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydat składa ponadto:

• kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie www.ekonomik.wodzislaw.pl)

• zgłoszenie absolwenta

• 3 zdjęcia legitymacyjne (imię i nazwisko na odwrocie)

• bilans zdrowia

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

h) 19 sierpnia 2020r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

i)   do 22 sierpnia 2020r. – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

 

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Blog biblioteki miniaturka

 

Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą