Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych informuje, że od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. szkoła realizować będzie kształcenie na odległość. Informacje o sposobie i trybie realizowania zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły została przesłana Państwu drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny.


W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość uczniowie i ich rodzice /opiekunowie mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Zapraszamy!

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych wraz z rodzicami na Dzień Otwartych Drzwi Szkoły.

Kiedy? Sobota, 25 kwietnia 2020r., od 10:00 do 13:00.

Gdzie? Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1.


TERMINARZ REKRUTACJI

 

11 maja - 23 czerwca 2020r. do godziny 15:00 – wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie dokumentów. Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru;

26 czerwca – 30 czerwca 2020r. do godz. 15:00 – wprowadzanie przez kandydata ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie do systemu elektronicznego naboru i dostarczania do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00 – dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

13 lipca 2020r. godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum i branżowej szkoły I stopnia z podziałem na poszczególne oddziały;

od 11 maja do 14 lipca 2020r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie;

od 13 lipca do 20 lipca 2020r. do godz. 10:00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydat składa ponadto:

- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie www.ekonomik.wodzislaw.pl),

- zgłoszenie absolwenta,

- 3 zdjęcia legitymacyjne (imię i nazwisko na odwrocie),

- bilans zdrowia,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

21 lipca 2020r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

do 28 lipca 2020r. – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły;

do 31 sierpnia 2020r. – rekrutacja uzupełniająca do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą