Budynek szkoły - ul. Szkolna

 

pracownie

Absolwenci, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a przystępują do egzaminu maturalnego, proszeni są o odbiór dyplomów w sekretariacie uczniowskim w dniach 8 – 19 czerwca 2020 r. (po egzaminie maturalnym).

Absolwenci, którzy nie przystępują do egzaminu maturalnego, proszeni są o odbiór dyplomów po zakończeniu egzaminów maturalnych – od 22 czerwca 2020 r. 

 

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą