Budynek szkoły - ul. Szkolna

W sierpniu odbyły się pierwsze staże zawodowe gastronomiczne naszych uczniów biorących udział w projekcie „Śląscy. Zawodowcy”.

Dwie uczennice klasy 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych: Wiktoria i Dagmara,  zakończyły staż zawodowy w restauracji firmy OL-SERW Olga Serwotka w Wodzisławiu Śląskim.

Przed nami jeszcze: staże 4 uczniów klasy 2 technikum w październiku oraz jesienne  kursy i warsztaty zawodowe dla 7 uczniów klasy 2, 3 i 4 technikum gastronomicznego.

Dzięki tym działaniom młodzież zyskuje dodatkowe możliwości rozwoju i dokształcania zawodowego, z których z pewnością skorzystają w przyszłości realizując plany i cele zawodowe.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, przy współpracy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Slaskie. Zawodowcy Wiktoria i Dagmara z ZSE


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

 

Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą