Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Proszę przesłać wypełnioną informację wychowawcy klasy na adres a.musial@ekonomik.wodzislaw.pl


Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli znajduje się w zakładce Rodzice / Aktualności dla rodziców


Zapraszamy!

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik hotelarstwa

Symbol cyfrowy: 422402
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 32
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2) rezerwowania usług hotelarskich;

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

 
Pracę znajdziesz w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej.

W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą