Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Formularz zgłoszeniowy do konkursu KWIT v. 2.0 (2019r.) można pobrać tutaj


Uwaga!

Uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019r. zobowiązani są do złożenia deklaracji w sekretariacie uczniowskim

w nieprzekraczalnym terminie - do 18 lutego 2019r.

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik obsługi turystycznej

Symbol cyfrowy: 422103
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 32
Praktyka zawodowa: 12 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania działalności turystycznej;

2) organizowania imprez i usług turystycznych;

3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

 
Pracę znajdziesz w biurach podróży, hotelach, firmach touroperatorskich, ośrodkach wypoczynkowych, urzędach gmin i miast.
 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male