Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Formularz zgłoszeniowy do konkursu KWIT v. 2.0 (2019r.) można pobrać tutaj


Uwaga!

Uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019r. zobowiązani są do złożenia deklaracji w sekretariacie uczniowskim

w nieprzekraczalnym terminie - do 18 lutego 2019r.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

w Technikum Nr 2 są:
 • 14 październik 2016 r.
 • 31 październik 2016 r.
 • 2 maj 2017r.
 • 4 maj 2017r.
 • 5 maj 2017r.
 • 8 maj 2017r.
 • 16 czerwiec 2017r.
 • 20 czerwiec 2017 r.
w Zasadniczej Szkole Zawodowej:
 • 14 październik 2016 r.
 • 31 październik 2016 r.
 • 2 maj 2017r.
 • 16 czerwiec 2017r.
 • 20 czerwiec 2017 r.

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male