Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Proszę przesłać wypełnioną informację wychowawcy klasy na adres a.musial@ekonomik.wodzislaw.pl


Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli znajduje się w zakładce Rodzice / Aktualności dla rodziców


Zapraszamy!

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik obsługi turystycznej

Symbol cyfrowy: 422103
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 32
Praktyka zawodowa: 12 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. planowania i organizowania turystyki regionalnej, krajowej i zagranicznej;
2. prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych;
3. prowadzenia centrów informacji w miastach;
4. organizowania imprez turystyczno-rekreacyjnych;
5. przygotowania strategii promocji walorów turystycznych regionu.
 
Pracę znajdziesz w biurach podróży, hotelach, firmach touroperatorskich, ośrodkach wypoczynkowych, urzędach gmin i miast.
 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą