Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

Drogi gimnazjalisto!

Klaudia Kielkowska1 05 2017 01Czy lubisz gotować?

Może interesuje Cię gastronomia?

Czy potrafisz swój czas wolny poświęcić na treningi?

Czy rywalizacja sprawia Ci przyjemność?

Może poszukujesz pasji życiowej?

Czy szukasz zawodu, który da Ci w przyszłości duże możliwości zatrudnienia i dorego zarobkowania?

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiesz twierdząco, to zapraszamy do nas. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. to właściwy adres dla Ciebie na dalszą Twoją edukację.

O udziale Klaudii Kiełkowskiej, uczennicy klasy III a TG w konkursie możesz przeczytać na stronach wyszczególnionych poniżej.

A może to TY będziesz laureatem w następnym konkursie?

Klaudia Kiełkowska „Kulinarny talent 2017”

http://www.sowarobert.pl/wydarzylo-sie/kulinarny-talent-2017-wyloniony/ 

http://poland100bestrestaurants.pl/artykul/%E2%80%9EKulinarny+Talent+2017%E2%80%9D+za+nami%21-578 

http://www.papaja.pl/?m=a&id=7709 

http://www.kucharze.pl/kulinarny-talent-2017-za-nami/ 

http://www.naszwodzislaw.com/site/art/13-kultura-i-edukacja/0-/16743-robert-sowa-wyr-oacute---380-ni--322--uczennic--281--z-wodzis--322-awskiego-ekonomika--klaudia-kie--322-kowska-z-tytu--322-em--kulinarny-talent-2017-.html 

http://www.eurogastro.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=722&lang=pl 

https://www.facebook.com/KulinarnyTalent/ 

http://www.powiatwodzislawski.pl/pasmo-sukcesow-powiatowych-szkol.html 

http://www.worldhotel.pl/pl/o-targach/podsumowanie-targow-worldhotel-2017/wyniki-konkursow.html 

http://www.kucharze.pl/blog/page/2/

Zdjęcie: AKPA

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Symbol cyfrowy: 343404
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 48
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki / język francuski

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

Pracę znajdziesz w restauracjach, gastronomii hotelowej, kawiarniach, punktach małej gastronomii oraz firmach cateringowych.

 
W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 

Drogi Gimnazjalisto!
Przed Tobą trudny wybór kolejnego etapu edukacji szkolnej. Musisz już teraz sprecyzować własne zainteresowania, określić swoje predyspozycje. Pamiętaj, że przedmioty kierunkowe, które wybierzesz powinny być zgodne z Twoimi uzdolnieniami i talentami.
Wybrany przez Ciebie profil kształcenia pozwolić dobrze przygotować Ci się do egzaminu maturalnego i zawodowego, a jego wynik zadecyduje o przyjęciu na wyższe uczelnie lub podjęciu pracy.
W tym wyborze bardzo ważna jest znajomość zasad rekrutacji elektronicznej. Ważne jest abyś w przemyślany sposób ustalił swoje preferencje co do wybieranych kierunków kształcenia. Na pierwszym miejscu ustalasz szkołę do której chcesz się najbardziej dostać, na ostatnim znajdzie się natomiast ta szkoła, która wśród wybranych jest dla Ciebie najmniej ważna.
Wydruk podania (formularza rejestracyjnego) wraz z podpisami rodziców składasz w szkole pierwszego wyboru - czyli tej, którą wskazałeś na pierwszym miejscu swych preferencji.
Uwaga! Jeśli Twoje Gimnazjum nie jest objęte systemem elektronicznej rekrutacji, musisz wraz z Rodzicami udać się do szkoły pierwszego wyboru i tam dokonać rejestracji.
 
Planujemy w roku szkolnym 2018/2019 kształcić w następujących zawodach
 
Technikum Nr 2 (4 lata nauki)
  • technik obsługi turystycznej
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa
  • technik informatyk
  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
Szkoła Branżowa I stopnia (3 lata nauki)
  • kucharz
  • sprzedawca
  • cukiernik

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą