Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Przypominamy, że piątek, 10 stycznia 2020r., jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Proszę przesłać wypełnioną informację wychowawcy klasy na adres a.musial@ekonomik.wodzislaw.pl do 10.01.2020r., do godziny 7:30.

Uwaga! Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Prosimy uczniów oraz absolwentów o zapoznanie się z terminami i godzinami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń - luty 2020r.
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie uczniowskim. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu dostępne są także w sekretariacie uczniowskim.
Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o zgłoszenie się co najmniej 30 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu. Na egzamin należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość a także przybory wymienione w komunikacie dyrektora OKE.

Drogi gimnazjalisto!

Klaudia Kielkowska1 05 2017 01Czy lubisz gotować?

Może interesuje Cię gastronomia?

Czy potrafisz swój czas wolny poświęcić na treningi?

Czy rywalizacja sprawia Ci przyjemność?

Może poszukujesz pasji życiowej?

Czy szukasz zawodu, który da Ci w przyszłości duże możliwości zatrudnienia i dorego zarobkowania?

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiesz twierdząco, to zapraszamy do nas. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. to właściwy adres dla Ciebie na dalszą Twoją edukację.

O udziale Klaudii Kiełkowskiej, uczennicy klasy III a TG w konkursie możesz przeczytać na stronach wyszczególnionych poniżej.

A może to TY będziesz laureatem w następnym konkursie?

Klaudia Kiełkowska „Kulinarny talent 2017”

http://www.sowarobert.pl/wydarzylo-sie/kulinarny-talent-2017-wyloniony/ 

http://poland100bestrestaurants.pl/artykul/%E2%80%9EKulinarny+Talent+2017%E2%80%9D+za+nami%21-578 

http://www.papaja.pl/?m=a&id=7709 

http://www.kucharze.pl/kulinarny-talent-2017-za-nami/ 

http://www.naszwodzislaw.com/site/art/13-kultura-i-edukacja/0-/16743-robert-sowa-wyr-oacute---380-ni--322--uczennic--281--z-wodzis--322-awskiego-ekonomika--klaudia-kie--322-kowska-z-tytu--322-em--kulinarny-talent-2017-.html 

http://www.eurogastro.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=722&lang=pl 

https://www.facebook.com/KulinarnyTalent/ 

http://www.powiatwodzislawski.pl/pasmo-sukcesow-powiatowych-szkol.html 

http://www.worldhotel.pl/pl/o-targach/podsumowanie-targow-worldhotel-2017/wyniki-konkursow.html 

http://www.kucharze.pl/blog/page/2/

Zdjęcie: AKPA

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Symbol cyfrowy: 343404
Podbudowa programowa: gimnazjum
Cykl kształcenia: 4 lata
Ilość miejsc w oddziałach: 48
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki / język francuski

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

Pracę znajdziesz w restauracjach, gastronomii hotelowej, kawiarniach, punktach małej gastronomii oraz firmach cateringowych.

 
W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 

Drogi Gimnazjalisto!
Przed Tobą trudny wybór kolejnego etapu edukacji szkolnej. Musisz już teraz sprecyzować własne zainteresowania, określić swoje predyspozycje. Pamiętaj, że przedmioty kierunkowe, które wybierzesz powinny być zgodne z Twoimi uzdolnieniami i talentami.
Wybrany przez Ciebie profil kształcenia pozwolić dobrze przygotować Ci się do egzaminu maturalnego i zawodowego, a jego wynik zadecyduje o przyjęciu na wyższe uczelnie lub podjęciu pracy.
W tym wyborze bardzo ważna jest znajomość zasad rekrutacji elektronicznej. Ważne jest abyś w przemyślany sposób ustalił swoje preferencje co do wybieranych kierunków kształcenia. Na pierwszym miejscu ustalasz szkołę do której chcesz się najbardziej dostać, na ostatnim znajdzie się natomiast ta szkoła, która wśród wybranych jest dla Ciebie najmniej ważna.
Wydruk podania (formularza rejestracyjnego) wraz z podpisami rodziców składasz w szkole pierwszego wyboru - czyli tej, którą wskazałeś na pierwszym miejscu swych preferencji.
Uwaga! Jeśli Twoje Gimnazjum nie jest objęte systemem elektronicznej rekrutacji, musisz wraz z Rodzicami udać się do szkoły pierwszego wyboru i tam dokonać rejestracji.
 
Planujemy w roku szkolnym 2018/2019 kształcić w następujących zawodach
 
Technikum Nr 2 (4 lata nauki)
  • technik obsługi turystycznej
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa
  • technik informatyk
  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
Szkoła Branżowa I stopnia (3 lata nauki)
  • kucharz
  • sprzedawca
  • cukiernik

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą