Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Uwaga! Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Prosimy uczniów oraz absolwentów o zapoznanie się z terminami i godzinami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń - luty 2020r.
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie uczniowskim. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu dostępne są także w sekretariacie uczniowskim.
Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o zgłoszenie się co najmniej 30 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu. Na egzamin należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość a także przybory wymienione w komunikacie dyrektora OKE.

 jubil zse

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROZDZIAŁ I

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.60)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy można przyjąć osoby pełnoletnie lub te osoby, które do 31 grudnia 2018 r. ukończą 18 lat.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

ROZDZIAŁ III

DOKUMENTACJA

§ 2

1. Kandydaci składają do Dyrektora szkoły:

 1. wypełnione podanie,

 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia. Dodatkowo można złożyć zaświadczenia potwierdzające:

 3. wielodzietność rodziny kandydata,

 4. niepełnosprawność kandydata,

 5. niepełnosprawność dziecka kandydata,

 6. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

 7. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

2. W momencie składania podania, o którym mowa w ust. 1, należy przedłożyć w sekretariacie szkoły dokument tożsamości potwierdzający dane umieszczone w podaniu.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY REKRUTACJI

§ 3

1. Warunkiem przyjęcia na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w §2, niż liczba miejsc planowanych na danym Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w pierwszej kolejności bierze sie pod uwagę kandydatów spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów wg ilości punktów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (1pkt),

 2. niepełnosprawność kandydata (1pkt),

 3. niepełnosprawność dziecka kandydata (1pkt),

 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę (1pkt),

 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (1pkt).

3. Na pozostałe wolne miejsca przyjmuje się kandydatów biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń kandydatów.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

ROZDZIAŁ V

ODWOŁANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 5

1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora szkoły, w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje zainteresowanym kandydatom uzasadnienie na piśmie.

 

 

  jubil zse

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. (032) 455 40 56, (032) 455 22 70

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ekonomik.wodzislaw.pl

  szkola przedsiebiorczosci

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim

WSZYSTKIE KURSY SĄ BEZPŁATNE!!!
Zajęcia prowadzone przez praktyków.
Zapisz się już dziś, zarezerwuj miejsce, naprawdę warto.
Możesz poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje.

Bądź atrakcyjny na rynku pracy.
Możesz studiować, pracować i zdobywać nowe kwalifikacje.
Oferujemy elastyczny grafik zajęć, dopasowany do twoich potrzeb.
Zajęcie prowadzone w formie zaocznej.
Część zajęć odbywa się metodą e-learning.

Zapisy do końca sierpnia 2018 w sekretariacie szkoły.

KKZ jest formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem, uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych wymaganych na zmieniającym się rynku pracy.

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe tj.

- dorośli uczniowie,  

- absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych (zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych),

- studenci (poszukujący dodatkowych kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy),

- absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,

- osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę
i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę, a także osoby nieaktywne zawodowo (w tym seniorzy), które zainteresowane są zdobyciem nowego zawodu lub przekwalifikowaniem.

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl. prowadzi nabór na następujące
kwalifikacyjne kursy zawodowe:

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (kadry i płace)
w zawodzie technik rachunkowości

Opis kursu

Absolwent kursu jest przygotowany do dokumentowania i rozliczania wynagrodzeń, rozliczania podatków i innych danin publicznych oraz sporządzania dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zajęcia odbywają się
z wykorzystaniem programów wspomagających pracę w kadrach i finansach (Gratyfikant, Rachmistrz, Płatnik).

Możliwości pracy

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych i w każdym innym podmiocie.

A.36. Prowadzenie rachunkowości (księgowość) w zawodzie technik rachunkowości

Opis kursu

Słuchacz poznaje zasady rachunkowości i przepisy prawa regulujące prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej. Nabywa umiejętności zawodowe w zakresie stosowania narzędzi rachunkowości finansowej. Uczestnik kursu nauczy się stosować oprogramowanie finansowo-księgowe: Rewizor GT program finansowo-księgowy, Symfonia – program finansowo-księgowy lub CDN Optima.

Możliwości pracy

Absolwent tego kursu znajdzie zatrudnienie w jednostkach budżetowych, biurach rachunkowych, w działach księgowości każdego przedsiębiorstwa, bankach, biurach podatkowych, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej w zawodzie technik organizacji reklamy

Opis kursu

Niezbędne do uzyskania tej kwalifikacji są umiejętności doboru  narzędzia promocji, określanie celu przekazu reklamowego i  mechanizmów wpływających na tworzenie reklamy oraz  stosowanie różnych form i środków projektowania reklamy.

Możliwości pracy

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, studiach graficznych.

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych w zawodzie technik organizacji reklamy

Opis kursu

Konieczne do uzyskania tej kwalifikacji są umiejętności rozpoznawania rynku produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej. Absolwent kursu będzie potrafił negocjować, przygotować umowy i prowadzić dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych.

Możliwości pracy

Absolwent kursu może być zatrudniony jako:

 • kierownik zlecenia (account executive) – osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocji
 • pracownik działu kreacji (copywriter) – pracownik tworzący hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.
 • pracownik działu mediów (media planner).

A.18. Prowadzenie sprzedaży w zawodzie technik handlowiec

Opis kursu

Absolwent kursu uczy się jak pracować w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, planuje poziom i zakres sprzedaży różnego rodzaju towarów i usług (w tym również sprzedaży internetowej), obsługuje komputer w zakresie posługiwania się programami niezbędnymi do prowadzenia działalności handlowej. Kursanci mają możliwość nauczyć się obsługi kas fiskalnych.

Możliwości pracy

 • punkty handlowe, super i hipermarkety,
 • sklepy internetowe, przedstawiciel handlowy,
 • prowadzenie własnej działalności handlowej.

UWAGA poszukiwany na rynku zawód LOGISTYKA!!!

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania w zawodzie technik logistyk

Opis kursu

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów: ludzi, magazynów, materiałów oraz narzędzi w taki sposób, by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy firmy. Technik logistyk jest również odpowiedzialny za nadzór dostawy towaru do klientów.

Możliwości pracy

Zatrudnienie logistycy znajdą w branżach takich jak: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja, w wojsku i policji oraz w firmach specjalizujących się
w spedycji krajowej i międzynarodowej.

T.9. Wykonywanie usług kelnerskich w zawodzie technik kelner

Opis kursu

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą gastronomiczną innych imprez, świadczeniem usług cateringowych.

Możliwości pracy

Absolwent po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego może pracować w

 • zakładach żywienia zbiorowego otwartego (pensjonaty, hotele, kawiarnie bary, restauracje promy i statki);
 • zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (ośrodki wczasowe i sanatoria);

T.6. Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis kursu

Słuchacz kursu     przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem,     ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji przeprowadza obróbkę wstępną
i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej, stosuje różne metody obróbki cieplnej, sporządzając potrawy stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, a także wykańcza potrawy i napoje.

Możliwości pracy

Jako  kucharz znajdziesz zatrudnienie we wszystkich zakładach gastronomicznych: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, stołówki, w  firmach cateringowych, a także możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie z zawodzie technik hotelarstwa

Opis kursu

Absolwent kursu planuje, organizuje oraz wykonuje usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości
o specjalnym znaczeniu – typu VIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu SPA&Wellness oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie.

Możliwości pracy

 • hotele, motele (recepcja, służba pięter, organizacja usług dodatkowych, restauracja),
 • pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria,
 • schroniska i inne obiekty noclegowe zarówno w Polsce jak i w krajach UE,
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi hotelarskie.

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych w zawodzie technik informatyk

Opis kursu

Jeśli fascynuje Cię świat komputerów, oprogramowania, aplikacji internetowych to idealny kierunek dla Ciebie! Informatyk, kończący tę kwalifikację planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery, nadzoruje organizacją pracy podczas montażu, przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem.

Możliwości pracy

 • serwisy komputerowe; sklepy i hurtownie komputerowe;
 • działy obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;
 • firmy zajmujące się eksploatacją sprzętu komputerowego;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

Po prostu zdobytą wiedzę, można wykorzystać w życiu prywatnym czy też na każdym stanowisku pracy z wykorzystaniem komputera.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk

Opis kursu

Uczestnik kursu kwalifikacyjnego projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. To kurs bardzo przyszłościowy jeśli chodzi o rynek pracy.

Możliwości pracy

 • administracja baz danych; sklepy i hurtownie komputerowe;
 • projektowanie stron internetowych, firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji internetowych np. gier komputerowych;
 • tworzenie i administrowanie portali społecznościowych;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarzącej;

Zapisy już trwają w sekretariacie szkoły.
Przyjdź i zdobądź bezpłatnie
nowe kwalifikacje.
Nie bądź przeciętny, wyprzedź innych.

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą