Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

poniedziałek, 19, listopad 2018

„Ciekawi Świata”, ciekawi człowieka, pełni dobra!

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek). 

Szkolny Klub Wolontariatu nieustannie poszukuje szans na rozwój swoich uczestników i okazji do czynienia dobra. Nie inaczej było tym razem... 

Grupa wolontariuszy pod opieką pani pedagog, odwiedziła Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. Spotkanie to odbyło się w ramach prowadzonej w naszej szkole innowacji wychowawczo-terapeutycznej „Ciekawi Świata”. Uczniowie poznali uczestników warsztatów, zapoznali się z ofertą ośrodka oraz brali udział w prowadzonych zajęciach. Dla wolontariuszy, była to cenna lekcja empatii i szacunku oraz szansa na rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych. 

Umiejętność pomocy drugiemu człowiekowi, zrozumienie jego potrzeb, motywacja i przekonanie, że warto współuczestniczyć w życiu społecznym to repertuar wartości, które definiują nasze człowieczeństwo. Warto o nim myśleć na drodze budowanie siebie.

Autor: Aleksandra Bienias

 

poniedziałek, 19, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą