Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

poniedziałek, 21, styczeń 2019

Czym jest kuchnia molekularna?

To kuchnia, odmienna od naszego wyobrażenia o gotowaniu. Powstają w niej potrawy z wykorzystaniem nietypowych zjawisk chemicznych i fizycznych, przy użyciu naturalnych składników. Kompozycje cząsteczkowe – molekularne w takiej kuchni zachwycają i zaskakują nas swoją formą i smakiem.

Dzięki zaproszeniu naszego partnera Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach tejże nietypowej kuchni. Prowadził je pasjonat kuchni awangardowej, popularyzator kuchni molekularnej, najmłodszy Szef Kuchni w prestiżowym gronie Fundacji Klubu Szefów Kuchni - pan Łukasz Konik. Dzięki niemu gastronomowie z klasy ITG i IITGI wraz z nauczycielkami Judytą Lamża i Ewą Tananberg–Zając, zaznajomieni zostali z tajnikami dekompozycji, żelowania, smażenia w wodzie, ciekłego azotu, suchego lodu, gotowania sous-vide czy tworzenia pianek.

Jak zwykle pokaz był fantastyczny, a pan Łukasz Konik udowodnił, że gotowanie łączy ludzi i jest dobrą zabawą. Wcale też nie musi być nudne, wręcz przeciwnie może być ciekawym eksperymentem i elementem do wykorzystania w pracy zawodowej.

poniedziałek, 21, styczeń 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą