Budynek szkoły - ul. Szkolna

 

pracownie


Informacje dla maturzystów TUTAJ Nowe wiadomości


Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa - proszę wyposażyć się w maseczki ochronne na czas egzaminów. Szkoła nie zapewnia zdającym maseczek.


W niedzielę 7 czerwca 2020 r. o godzinie 19:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się Msza Święta w intencji tegorocznych maturzystów.
Msza ta będzie również transmitowana na żywo. Dostęp możliwy przez stronę parafii.

50-lecie

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość uczniowie i ich rodzice /opiekunowie mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

środa, 24, październik 2018

Diamenty są wieczne – podobnie jak ekonomia!

I edycja Dnia Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. 

Ekonomia rodziła się wraz z każdym wyborem człowieka, jej początki inicjowały dylematy i decyzje dokonywane przez głowy rodzin w społeczeństwach pierwotnych. Pierwsze systematyczne, filozoficzne spostrzeżenia dotyczące gospodarowania spisał historyk grecki Ksenofont w swoim dziele „Oikonomika”, czyli „Gospodarz”. Tak narodziło się współczesne pojęcie-ekonomia. Tematyki ekonomicznej nie unikali również najwięksi: Sokrates i Arystoteles. Przez kolejne wieki zarządzanie dobrem i pieniądzem było uzależnione od woli władcy i jego poddanych, stad niechlubne praktyki psucia pieniądza, pierwsze kryzysy ekonomiczne i długi. Kluczową postacią dla rozwoju tej dziedziny okazał się Adam Smith, który w historii myśli ekonomicznej zapisał się pięciotomowym dziełem „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Myśl Smitha, jego spostrzeżenia pozwoliły ekonomii stać się nauką, czasy gospodarczego rzemiosła odeszły w zapomnienie. Warto dodać, że na dalszy jej rozwój miały wpływ takie postacie jak: A. Marshall, J.M. Keynes, M. Friedman, H. Markowitz, R. Lucas i wielu innych. 

Jako że i polska myśl ekonomiczna rozwijała się bardzo intensywnie, mając na myśli spostrzeżenia i uwagi ekonomiczne takich postaci jak: Kalecki, Lange, czy Adamiecki, nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim postanowili w 100-lecie Odzyskania Niepodległości oddać zasłużony hołd tej ważnej dziedzinie życia społecznego poprzez organizację Dnia Ekonomisty 2019 pod hasłem „100 lat znaczących wydarzeń gospodarczych i ekonomicznych Polski”.  

Uczniowie Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej uczący się w zawodzie technik ekonomista przystąpili do przygotowania prezentacji dotyczących historii, rozwoju, ewolucji polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni ostatnich stu lat. Sposób prezentacji uzależniony jest wyłącznie od pomysłu, kreatywności i pracowitości uczestników. Nie mnie jednak warto pamiętać, że jury konkursu bacznie będzie przyglądać się formom innowacyjnym, oryginalnym i odważnym w swoim wyrazie. Jury I edycji konkursu będzie zacne, bo oparte na doświadczeniu, wiedzy i mądrości emerytowanych nauczycieli ekonomii ZSE. W czasie uczniowskiej konferencji podzielą się oni z nami swoimi spostrzeżeniami i przewidywaniami dotyczącymi skomplikowanej, współczesnej struktury ekonomicznej Polski, Europy i świata.  

Warto pamiętać, że biznes bez oparcia nauki, podstaw ekonomii,  jej dorobku, sukcesów i błędów niejednokrotnie okazuje się czczą mrzonką, marzeniem a w konsekwencji rozczarowaniem i niejednokrotnie bolesną stratą finansową. Warto zatem się uczyć, zdobywać wiedzę i być przygotowanym w konfrontacji ze światem gospodarczym.

Autor: Aleksandra Bienias

 

środa, 24, październik 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą