Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

czwartek, 23, maj 2019

Digital Youth Forum 2019

Digital Youth to projekt skierowany do młodych i współtworzony przez młodych na temat pozytywnego i kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa online. 23 maja w Centrum Nauk Kopernika odbyło się Digital Youth Forum 2019 dla młodzieży poświęcone  powyższej tematyce. Podczas trzech sesji młodzi i dorośli twórcy treści, aktywiści, innowatorzy oraz artyści, podzielili się swoimi historiami, wiedzą, pasjami i zainspirowali do działania.

Głos zabrali między innymi: Ewa Krupa - prezeska Zarządu Fundacji Orange, zaangażowana w projekty społeczne i edukacyjne na rzecz rozwoju nowoczesnych metod kształcenia dzieci, młodzieży i wzmacniania społeczeństwa informacyjnego; Daniel Rusin "Reżyser Życia" i Hanna Iluszczenko - influencer marketingu i digitalu; Marcin Popkiewicz - ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami między gospodarką, energią, zasobami i środowiskiem; Alain ‘Fusion’ Clapham - kreatywny storyteller - pomagający tysiącom młodych ludzi w stawaniu się lepszymi obywatelami Internetu.

Transmisję na żywo z Forum można było śledzić w bibliotece szkolnej.

czwartek, 23, maj 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą