Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

czwartek, 24, styczeń 2019

Ekonomiści przeciw nienawiści

W dniu 23 stycznia odbyła się w naszej szkole spontaniczna akcja „Ekonomiści przeciw nienawiści”, którą zorganizowali uczniowie klasy IIaTE wraz z wychowawczynią panią Dominiką Hermanek. Do akcji włączył się także samorząd szkolny wraz z panią Kornelią Granacką–Trzaska oraz panią pedagog Adrianną Garbulowską–Gulec.

Celem akcji było powiedzenie głośnego NIE dla mowy nienawiści. Uczniowie klasy IIaTE chcieli pokazać całej społeczności Ekonomika, że małymi gestami jesteśmy w stanie wiele osiągnąć, stąd wręczali innym karteczki z miłym słowem oraz słodkości. Dodatkowo każdy uczeń mógł napisać coś miłego dla drugiego i umieścić swój wpis na tablicy.

Punktem kulminacyjnym było stworzenie przez uczniów Ekonomika wielkiego serca, jako symbolu miłości i zrozumienia dla drugiego człowieka.

Dziękujemy klasie IIaTE oraz wszystkim zaangażowanym osobom za pomysł i realizację!

 

czwartek, 24, styczeń 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą