Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00) 2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół) Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym. Oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

niedziela, 28, październik 2018

Ekonomik w Bagateli

W dniu 24 października br. uczniowie klas czwartych, trzecich i drugich obejrzeli spektakl „Mayday 2” w Teatrze Bagatela w Krakowie wraz z nauczycielami - p.Agnieszką Roesler, p.Michaliną Cofór i p.Lucyną Skrobot-Kubiną. Komedia w reżyserii R.Coney'a - dostarczyła młodzieży wielu wrażeń, emocji i radości. Nie zabrakło podczas naszej podróży odwiedzenia Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdzie znajdują się szczątki ks. Piotra Skargi i grobowiec znanego polskiego dramaturga - Sławomira Mrożka.
Wyjazdy teatralne już na stałe wpisały się w harmonogram wydarzeń kulturalnych Ekonomika. Kolejny już wiosną.
Autor: Agnieszka Roesler

 

niedziela, 28, październik 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą