Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

środa, 22, maj 2019

II Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatyczno-Technicznej „KWIT” za nami!

Dziś odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatyczno-Technicznej „KWIT”, organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Patronat nad konkursem sprawowała firma POL-Eko Aparatura s. j. - wspierająca kształcenie zawodowe młodych mieszkańców Powiatu.

Konkurs służy przede wszystkim popularyzacji wiedzy z zakresu informatyki, Internetu i wdrażaniu tej wiedzy w praktycznych działaniach informatycznych.

„KWIT” adresowany jest dla dwóch grup wiekowych:

  • I grupa to uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum,
  • II grupa to uczniowie młodsi, z klas od 4 do 6 szkół podstawowych.

Warto wspomnieć o oryginalnej formule konkursu, jego pierwszy etap odbywa się w szkole ucznia z wykorzystaniem platformy e-learningowej ZSE, II etap odbył się dziś w ZSE. Cieszy się on ogromną popularnością wśród uczennic i uczniów w I etapie wzięło udział aż 230 uczestników, do II etapu zakwalifikowało się 14 młodych informatyków.

Młodzi, zorientowani informatycznie uczestnicy wykazali się naprawdę dużą wiedzą i nie lada umiejętnościami informatycznymi, co przyznało jury oceniające prace uczniów, w którym zasiadał, z ramienia POL-EKO Aparatura, Pan Sebastian Śliwa oraz nauczyciele ZSE.

Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się z popularności przedsięwzięcia.

środa, 22, maj 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą