Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

wtorek, 21, maj 2019

Ignorantia iuris nocet!

Świadomość prawa i jego znajomość pozwala nam uniknąć wielu nieprzyjemności i problemów. Warto zatem motywować i rozbudzać potrzebę dojrzałego traktowania kodeksów prawnych. Zadbał o to Zespół Szkół Ekonomicznych z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim organizując konkurs prawoznawczy.

We wtorek odbyła się IV edycję konkursu „Masz prawo znać prawo” zachęcającego uczniów do poznania przepisów prawa, świadomości prawnej i propagowania wiedzy o odpowiedzialności w świetle przepisów i kodeksów. Patronat nad konkursem objął Radca prawny Maciej Jopek - Kancelaria „LEGAL CONSULTING”.

Gratulujemy zwycięzcom:

I miejsce - Wiktoria Nabrdalik,

II miejsce - Natalia Kowalczyk,


III miejsce - Angelika Rogoś.

 

wtorek, 21, maj 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą