Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

piątek, 21, grudzień 2018

„Jak obyczaj każe stary...”

my również przychodzimy dzielić się radością, dobrem i wdzięcznością

A jako że czas świąt jest również czasem odwiedzin, postanowiliśmy pójść z wizytą do ludzi i firm zaangażowanych w życie naszej szkoły. Współpraca z tak szerokim i różnorodnym środowiskiem na rzecz promocji, wzmacniania i efektywności kształcenia zawodowego pozwala na wymianę doświadczeń, stanowi także inspirację zarówno dla szkoły, jak i jej uczniów. W bożonarodzeniowych życzeniach zawarte są podziękowania za wsparcie okazywane naszej szkole.

Ostatnie dni stały się również okazją do złożenia serdecznych życzeń bożonarodzeniowych, do podzielenia się refleksją na temat mijającego roku i wzajemnych relacji, przede wszystkim zaś były sposobnością do wyrażenia wdzięczności wobec lokalnych pracodawców, którzy zdecydowali się objąć swoim patronatem klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, a co za tym idzie poświęcić czas i uwagę uczniom naszej szkoły, po to, by wzmocnić ich pozycję na rynku pracy i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego.

Szanowni Państwo! Jest mi niezwykle miło, w tym wyjątkowym czasie, życzyć Państwu radości płynącej z dzielenia się opłatkiem w świątecznej i rodzinnej atmosferze, dobrego zdrowia oraz dalszej pomyślnej współpracy we wspieraniu wspólnych inicjatyw, mających budować zawodową perspektywę uczennic i uczniów Ekonomika - powiedziała dyrektor szkoły Pani Maria Lach. 

Życząc wzajemnie wesołych świąt i do siego roku, życzyliśmy też sobie nieustannego budowanie głębokich i dobrych relacji, doskonałej atmosfery współpracy, zaangażowania i osiągnięcia wspólnych celów.

 

piątek, 21, grudzień 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą