Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

piątek, 09, listopad 2018

Jestem uczniem, chcę być studentem!

Porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. 

Na myślenie o swoje przyszłości zawodowej, karierze i rozwoju nigdy nie jest za późno. A my to myślenie intensyfikujemy, szukamy inspiracji i motywujemy do podejmowania działania. 

7 listopada Dyrektor ZSE Pani Maria Lach podpisała porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym Panią dr inż. arch. Joannę Sokołowską-Moskwiak. W ramach podjętych ustaleń nasi uczniowie będą w niedalekiej przyszłości korzystać z: wykładów rektorskich i wykładów otwartych, programów edukacji dla młodzieży, zajęć prowadzonych przez pracowników Uczelni, wydarzeń i badań kół naukowych. Niezwykle istotne i atrakcyjne dla dalszego rozwoju młodzieży jest objęcie systemem konsultacji/opieki naukowej szczególnie uzdolnionych uczniów (opieka tutorska)  przez pracowników Uczelni.  

Już dziś uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładzie Pana dr inż. arch.  Adama Bednarskiego zatytułowanym „Z architekturą przez stulecia” a nawiązującym do zbliżającego się Święta Niepodległości. Uczniowie w ciekawy i inspirujący sposób zostali zapoznani ze zmianami architektonicznymi Wodzisławia Śl., Raciborza i okolic na przestrzeni ostatniego stulecia. Ponadto zostały przedstawione zmiany architektoniczne w Polsce i na świecie w ciągu ostatniego stulecia. 

Dziękujemy!

Autor: Aleksandra Bienias

 

piątek, 09, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą