Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Proszę przesłać wypełnioną informację wychowawcy klasy na adres a.musial@ekonomik.wodzislaw.pl do 13.12.2019r., do godziny 8:00.

Uwaga! Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Prosimy uczniów oraz absolwentów o zapoznanie się z terminami i godzinami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń - luty 2020r.
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie uczniowskim. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu dostępne są także w sekretariacie uczniowskim.
Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o zgłoszenie się co najmniej 30 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu. Na egzamin należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość a także przybory wymienione w komunikacie dyrektora OKE.

piątek, 09, listopad 2018

Jestem uczniem, chcę być studentem!

Porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. 

Na myślenie o swoje przyszłości zawodowej, karierze i rozwoju nigdy nie jest za późno. A my to myślenie intensyfikujemy, szukamy inspiracji i motywujemy do podejmowania działania. 

7 listopada Dyrektor ZSE Pani Maria Lach podpisała porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym Panią dr inż. arch. Joannę Sokołowską-Moskwiak. W ramach podjętych ustaleń nasi uczniowie będą w niedalekiej przyszłości korzystać z: wykładów rektorskich i wykładów otwartych, programów edukacji dla młodzieży, zajęć prowadzonych przez pracowników Uczelni, wydarzeń i badań kół naukowych. Niezwykle istotne i atrakcyjne dla dalszego rozwoju młodzieży jest objęcie systemem konsultacji/opieki naukowej szczególnie uzdolnionych uczniów (opieka tutorska)  przez pracowników Uczelni.  

Już dziś uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładzie Pana dr inż. arch.  Adama Bednarskiego zatytułowanym „Z architekturą przez stulecia” a nawiązującym do zbliżającego się Święta Niepodległości. Uczniowie w ciekawy i inspirujący sposób zostali zapoznani ze zmianami architektonicznymi Wodzisławia Śl., Raciborza i okolic na przestrzeni ostatniego stulecia. Ponadto zostały przedstawione zmiany architektoniczne w Polsce i na świecie w ciągu ostatniego stulecia. 

Dziękujemy!

Autor: Aleksandra Bienias

 

piątek, 09, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą