Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00) 2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół) Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym. Oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

wtorek, 30, październik 2018

Kolejne klasy Technikum objęte patronatem

Pracodawcy Powiatu Wodzisławskiego wyrazili chęć wsparcia kształcenia młodzieży Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej. 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista z klasy I TEH i młodzież szlifująca umiejętności w zawodzie technik żywienia i gastronomii z klasy I TGP, objęci zostali dziś patronatem dwóch firm z Powiatu Wodzisławskiego. 

Biuro Rachunkowe DELTA objęło swoją opieką młodych ludzi, którzy chcą realizować się w zawodach ekonomicznych, z kolei Firma Handlowa OL-SERW udzieliła swojego wsparcia przyszłym gastronomom.  

To bardzo dobra wiadomość, rodząca atrakcyjną zawodową perspektywę dla naszych uczniów, którzy nieustannie będą mogli czerpać z doświadczenia pracodawców, konfrontować wiedzę teoretyczną z jej praktyczną realizacją.  

Dziękujemy za okazaną nam życzliwość, uwagę i chęć współpracy.

Autor: Aleksandra Bienias

 

wtorek, 30, październik 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą