Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

piątek, 09, listopad 2018

Lekcje podstaw przedsiębiorczości z OHP

W dniu 8 listopada 2018 roku uczniowie klas 1aTE i 1TGP w ramach godzin z podstaw przedsiębiorczości uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez pracowników Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

Celem lekcji było przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i planowania kariery zawodowej. Spotkanie zostało podzielone na dwie części - wykładową oraz warsztatową. Zaproszeni goście zapoznali uczniów z działalnością Młodzieżowego Centrum Kariery, które na terenie naszego powiatu ma siedzibę w Pszowie, a także Punktem Pośrednictwa Pracy zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim. Dużym zainteresowaniem cieszyła się część ćwiczeniowa lekcji, w trakcie której młodzież w małych grupach kształciła umiejętności i postawy niezbędne do efektywnego poruszania się po rynku pracy oraz brała udział w badaniu ankietowym na temat własnych zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do korzystania z nowoczesnych i całkowicie bezpłatnych form poradnictwa i informacji zawodowej zaoferowanych przez wskazane podmioty działające w Powiecie Wodzisławskim.

Autor: Michalina Cofór 

piątek, 09, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą