Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

poniedziałek, 19, listopad 2018

Nie ma lepszej praktyki niż ta poparta sukcesami. Warsztaty w POL–EKO APARATURA SP.J.

O walorach edukacji wspieranej przez pracodawców sukcesywnie przekonują się kolejni uczniowie, biorący udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez lokalnych przedsiębiorców. 

19 listopada uczniowie klasy I TIF uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do firmy POL–EKO APARATURA SP.J., która sprawuje patronat nad klasą i wspiera ją w kształceniu kompetencji i umiejętności zawodowych. Firma oferuje profesjonalne urządzenia termostatyczne, meble laboratoryjne oraz wyposażenie laboratoriów i przemysłu zaprojektowane zgodnie z wytycznymi polskich i europejskich norm, wyprodukowane przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu dostępnego na światowych rynkach.  

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z profilem firmy, a także zwiedzili hale produkcyjne, park maszynowy, serwerownie i stanowiska projektantów. Przedstawiciele spółki przygotowali dla naszych uczniów prezentację dotyczącą produktów i usług oferowanych przez POL-EKO APARATURA SP.J., a także przedstawili stanowiska pracy informatyków. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w warsztatach z zakresu kreatywności. 

Dziękujemy za pomoc w kształceniu młodych specjalistów informatyków.

Autor: Aleksandra Bienias

 

poniedziałek, 19, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą