Budynek szkoły - ul. Szkolna

 

pracownie

szkola

Wodzisław Śląski, dnia 24 kwietnia 2020 r.

„To nie koniec, to nawet nie jest początek końca,

to dopiero koniec początku!”.

Winston Churchill

DRODZY MATURZYŚCI,

Jest piątek, 24 kwietnia, minęła godzina 12.00, właśnie teraz rozpoczynalibyśmy wspólnie uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych, razem: Wasi rodzice, nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni goście, a wśród nich Ci najważniejsi, czyli Wy! Taki był plan, a wszystko toczyłoby się według ustalonego programu, ale przecież życie tworzy własne scenariusze, a miarą dojrzałości jest umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości......

czytaj więcej...

 

50-lecie

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość uczniowie i ich rodzice /opiekunowie mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

poniedziałek, 08, lipiec 2019

Nowoczesna Kadra Ekonomika ma szeroki wachlarz kompetencji – kursy w ramach projektu „Młode Kadry naszą przyszłością”

logo proj1

Stworzylismy warunki do rowoju

Statystyki mówią, że typowy absolwent szkoły średniej w swoim życiu zawodowym pracę zmieni 10-15 razy, a zawód ok. 5 razy. Oznacza to właściwie, ze na współczesnym, dynamicznym rynku pracy musimy „uczyć się przez całe życie”. Realizowany w ZSE od 2017 r. projekt „Młode Kadry naszą przyszłością” w ramach poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT RPO WSL 2014-2020 – doskonale wpisuje się w w/wym założenia.
Uczniowie objęci projektem uczestniczyli w co najmniej jednym kursie rozszerzającym programowe kompetencje zdobywane w ramach kształcenia zawodowego.
Zaproponowane przez autorów projektu kursy przyniosły uczestnikom wymierne korzyści. Są to kursy, których ukończenie poza projektem wiązałoby się dla uczestników z wysokimi wydatkami, dodatkowo obejmują poszukiwane przez pracodawców umiejętności. Zarys umiejętności nabytych w ramach poszczególnych szkoleń przedstawia poniższe zestawienie.

Kurs:

Obsługi programów finansowo-księgowych – ekonomiści poznali zasady prowadzenia ewidencji podmiotów gospodarczych w programie finansowo-księgowym innym niż stosowany na zajęciach. Pod nadzorem nauczycieli-praktyków przechodzili przez kolejne moduły – ewidencje uproszczone, kadry i płace oraz pełna księgowość dla firm symulacyjnych.


Doradca dietetyczny – uczestnicy kursu poznali zasady racjonalnego żywienia, planowania jadłospisów, układania diet (odchudzających, leczniczych, sportowych), poznali zasady suplementacji diety oraz podstawy poradnictwa dietetycznego.


Baristy, barmański I stopnia i sommelierski - każdy ceniący się restaurator chętnie zatrudni pracowników przygotowanych do profesjonalnego parzenia kawy posiadającego umiejętności w zakresie rozróżniania kaw i obsługi profesjonalnego sprzętu. Dodatkowym bardzo istotnym atutem uczestników tego kursu jest także posiadanie  kompetencji barmańskich w zakresie przygotowywania napojów mieszanych (w tym m.in. znajomość technik miksowania, miar barowych, typologii koktajli, doboru szkła i zasad dekorowania koktajli a także organizacji pracy za barem i zasad obsługi klienta. Na kursie omówiono również tematykę wina (produkcja/szczepy/temperatura podania).
Wiedza w zakresie przygotowania kawy, drinków i napojów a także z zakresu winiarstwa pozwalana edukowanie konsumentów, a co za tym idzie większe zainteresowanie miejscem, które je serwuje.


Nowoczesne techniki sprzedaży - pracownicy handlowi muszą sięgać po różne metody w celu zwiększenia efektywności sprzedaży. Na kursie nasi uczniowie kształtowali umiejętności komunikacyjne i zastosowanie wiedzy sprzedażowej. Jednocześnie zdobywali wiedzę  jak dbać o klientów zgodnie z funkcjonującą  etykietą biznesową i handlową.


Specjalista do spraw turystyki – pracownik nowoczesnego biura podróży powinien profesjonalnie prezentować ofertę swojej firmy. Kurs przygotowywał uczniów do kompleksowej obsługi klienta (w tym m.in. do: przygotowania nowych ofert, zawierania umów, obsługi programów rezerwacyjnych oraz budowania trwałych relacji z klientem).


Doskonały recepcjonista – szkolenie dla pracowników recepcji hotelowej – odpowiednio przygotowany, profesjonalny personel recepcyjny, który potrafi sprostać oczekiwaniom i potrzebom gości, dbając jednocześnie o wizerunek i potrzeby hotelu stanowi podstawę do wdrożenia systemu zarządzania jakością usług. Systemu, który jest wręcz niezbędny w Polskim hotelarstwie. Na kursie uczniowie ZSE kształtowali umiejętności obsługi gości, organizacji pracy, wyrobili poczucie estetyki i etyki zawodowej.

 

Podsumowując – ukończenie w/w kursów w ramach projektu „Młode Kadry Naszą Przyszłością” dało uczniom ZSE  dodatkowe kwalifikacje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Pozwolą one wszystkim uczestnikom elastycznie podejść do wybranego wykształcenia i planowanej pracy dając możliwość wyboru i zmian. Pracodawcy uzyskają lepiej przygotowaną kadrę, co wpłynie na ich konkurencyjność i skróci okres przygotowania kandydata do pracy.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

poniedziałek, 08, lipiec 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą