Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

czwartek, 29, listopad 2018

Od lidera do menadżera

Dnia 23 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych klasę pierwszą kształcącą się w zawodzie technik handlowiec odwiedził przedstawiciel firmy INVENTINI sp. z o.o. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane w ramach objętego przez tę firmę patronatu.  
Spotkanie stało się okazją do poznania firmy, jej struktury organizacyjnej oraz rynku na jakim działa i odnosi sukcesy.
W trakcie zajęć nasi uczniowie mogli zaczerpnąć wiedzę od praktyka, który na co dzień prowadzi własny biznes. Uczniowie poznali bardzo dużo nowoczesnego, branżowego słownictwa, które zostało podane w sposób przystępny, ciekawy i atrakcyjny. 
Bardzo interesującym i kreatywnym ćwiczeniem warsztatowym okazał się "Marshmallow challenge" czyli budowa najwyższej wieży z makaronu i pianki. Kluczem do sukcesu okazały się kreatywność i owocna praca w grupie. Prowadzący zajęcia podkreślał wielokrotnie, że umiejętność pracy w zespole to jedna z najważniejszych cech współczesnego pracownika.  Dlatego w naszej szkole tak często staramy się doskonalić tę umiejętność i odkrywać cechy liderów.  
Następnie uczniowie zostali zapoznani z pojęciem marketingu mix. Narzędzie to stanie się przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania.

Autor: Aleksandra Bienias

czwartek, 29, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą