Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

czwartek, 24, styczeń 2019

Ogień, patelnia i talerz, czyli mamy powody do trzymania kciuków!

Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy po raz drugi organizuje Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny „Junior Culinary Cap”, którego mottem jest: Ogień, patelnia, talerz - powrót do korzeni. W założeniach rywalizacja ma prowadzić do kontynuowania świetności i tradycji polskiej gastronomii. Jednocześnie jest okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności kulinarnych młodych, kreatywnych gastronomów.  

Nasi uczniowie w pierwszym etapie przygotowali receptury, opis produktu oraz zdjęcia potraw – dania głównego. Uczennica klasy III – Karolina Bogocz zakwalifikowała się do drugiego, praktycznego etapu i już 6 lutego w Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu w Kielcach, z zapałem przystąpi do przygotowania potrawy konkursowej i odpowie na pytania Jury. 

Na wyróżnienie w I etapie konkursu zasłużyli również: Ania Elsner i Łukasz Skowron, o czym donoszą na swoim profilu organizatorzy konkursu. 

Serdecznie dziękujemy naszej młodzieży za pracę, zaangażowanie i ten wyjątkowy, smaczny entuzjazm! Gratulujemy opiekunom uczniów Pani Judycie Lamży i Panu Krzysztofowi Zielonka!

 

czwartek, 24, styczeń 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą