Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

piątek, 09, listopad 2018

II miejsce w Olimpiadzie „Zostań Rachmistrzem”!

Dużym sukcesem uczennic naszej szkoły zakończyła się Olimpiada „Zostań RACHMISTRZEM”, która odbyła się 9 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Naszą szkołę reprezentowało 5 drużyn w składzie:

  1. Sandra Marek, Patrycja Szweda kl. IVa TE

  2. Jagoda Błatoń, Anna Mrozek kl. IVa TE

  3. Angelika Szostek, Patryk Lenczyk Kl. IVa TE

  4. Natalia Mężyk, Monika Sperka kl. IV TEH

  5. Julia Pietras, Patrycja Rekowska kl. IV TEH

Sandra Marek i Patrycja Szweda z klasy IV a TE zajęły II miejsce, natomiast Anna Mrozek i Jagoda Błatoń również z klasy IVa TE otrzymały wyróżnienie, znajdując się tuż za podium wśród 5 wyróżnionych drużyn.

Uczniów do olimpiady przygotowały Panie Alina Hajto i Barbara Room (klasa IVa TE) oraz Dominika Hermanek (klasa IV TEH).

W tym roku do IV edycji Olimpiady przystąpiło aż 57 drużyn z całego województwa śląskiego.

Organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a w jego imieniu nad przebiegiem olimpiady czuwa Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz”, działające przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Celem olimpiady jest pogłębienie i rozwijanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz jej popularyzacja wśród uczniów szkół średnich.

Umiejętności uczniów sprawdzanie były na teście z zakresu rachunkowości finansowej, przygotowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz części praktycznej złożonej z 4 zadań sytuacyjnych ( case study). Autorem drugiej części była firma PwC Service Delivery Center w Katowicach, zajmująca się świadczeniem usług wsparcia dla działów audytu finansowego, doradztwa podatkowego oraz usług wewnętrznych dla spółek PwC zlokalizowanych w ponad 50 krajach na świecie.

W przerwie zmagań konkursowych uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w wykładzie „Bariery komunikacyjne, a międzynarodowe środowisko – zalety i wyzwania”, przygotowanym również przez przedstawicieli firmy PwC, natomiast studenci Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz” z dużą pasją opowiadali o pracy w kole.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim drużynom, życząc dalszych sukcesów.

Autorzy: Dominika Hermanek, Alina Hajto, Barbara Room

 

piątek, 09, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą