Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Uwaga Maturzyści!

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego będą do odbioru 11.09.2019r. od godziny 12:00. Zapraszamy!


Zaproszenie

ZEBRANIA RODZICÓW

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na zebranie w dniu 11 września 2019 r. (środa) według harmonogramu: 

absolwenci gimnazjum - godz. 17.00 spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

absolwenci szkoły podstawowej - godz. 18.00 - spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Rodziców uczniów klas drugich, trzecich i czwartych zapraszamy na zebranie w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) według harmonogramu: 

- spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich - godz. 17.00 w salach lekcyjnych.

- spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas czwartych - godz. 17.30 na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Rodziców uczniów klasy II BS zapraszamy na zebranie w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godzinie 17:00 w sali nr 1.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców


Uwaga uczniowie i absolwenci!!

9 września br. upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja styczeń-luty 2020r.

wtorek, 16, październik 2018

Patronat

Zespół Szkół Ekonomicznych i pracodawcy w imię wspólnej edukacji. 

Regionalni przedsiębiorcy obejmują patronat nad klasami pierwszymi w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Dualizam kształcenia, będący urzeczywistnieniem idei współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami, jest wyzwaniem i szansą edukacji zawodowej. Jest też odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy, społecznych oczekiwań i założeń wynikających z potencjału szkolnego. O to porozumienie należy zabiegać, dbać i kontynuować w przyszłości. Rozumie to i wdraża jedna z wodzisławskich szkół.

Zespół Szkół Ekonomicznych od wielu lat cieszy się żywym zainteresowaniem pracodawców, docenia współpracę z nimi i korzysta z możliwości, jakie otwierają się dla uczniów dzięki porozumieniu z nimi. 

16 października dyrektor ZSE Pani Maria Lach podpisała porozumienie o patronacie pracodawców nad uczniami klas pierwszych Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki zaangażowaniu właścicieli i przedstawicieli lokalnych firm umożliwiliśmy poszczególnym klasom dostęp do wiedzy i doświadczenia praktyków, wdrażających wiedzę teoretyczną w życie, funkcjonujących w ramach przepisów prawnych, technologii i standardów różnorodnych branż zawodowych. I tak: klasa kształcąca się w zawodzie technik informatyk objęta została patronatem firmy POL-EKO Aparatura SP.J., uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa objęci zostali patronatem firmy Hotel-Restauracja „Zamek”  z Chałupek. Z kolei klasa kształcąca się w kierunku technik obsługi turystycznej powierzona została patronatowi Alltour Biuro Podróży. Młodzi ludzie, którzy jako ścieżkę kariery zawodowej wybrali kształcenie w kierunku technika ekonomisty, zyskali wsparcie dzięki zaangażowaniu firmy Doradztwo Podatkowe Graczyk s.c., I klasa technika handlowca w przyszłości, skorzysta z doświadczenia firmy Inventini Sp. z o.o. Przyszli szefowie kuchni, pracownicy gastronomii swoje zawodowe kompetencje kształtować będą we współpracy z Restauracją Wiejska Chata. 

Pytana o korzyści takiej inicjatywy Pani dyrektor podkreśliła przede wszystkim bezcenny dostęp do wiedzy i umiejętności praktyków, ludzi, którzy niejednokrotnie budowali swoje firmy krok po kroku, ludzi, którzy wypracowali markę i standard pracy ceniony lokalnie i regionalnie, ale również w perspektywie międzynarodowej. Ponadto wskazała, że tak szerokie grono pracodawców jest wartością dodaną dla edukacji ucznia, dzięki nim może on korzystać z dobrodziejstwa warsztatów, wizyt studyjnych w miejscu pracy,  wsparcia w przyswajaniu i wdrażaniu nowych technologii i innowacyjnych procesów pracy. Skorzystają również nauczyciele, którzy będą mogli odbyć potrzebne i z pewnością efektywne szkolenia w firmach naszych pracodawców.  

Dziś również klasa IV ATE spotkała się z przedstawicielem kancelarii biegłego rewidenta DB AUDYT z Katowic, by poznać tajniki pracy audytorów finansowych. Młodzież biorąca udział w spotkaniu mogła poznać ścieżkę kariery, perspektywy i odpowiedzialność biegłych rewidentów w Polsce. Była okazja do zadawania pytań i refleksji na temat przyszłości zawodowej.  

Cieszyć może tak intensywny, merytoryczny rozkwit dualizmu kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych, świadczy on bowiem o głębokiej świadomości i zrozumieniu potrzeb i ucznia i pracodawcy. Rynek pracy wydaje się coraz bardziej skomplikowany i wymagający, zatem należy doceniać i wspierać tego typu inicjatywy. 

Autor: Aleksandra Bienias

 

wtorek, 16, październik 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą