Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Formularz zgłoszeniowy do konkursu KWIT v. 2.0 (2019r.) można pobrać tutaj


Uwaga!

Uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019r. zobowiązani są do złożenia deklaracji w sekretariacie uczniowskim

w nieprzekraczalnym terminie - do 18 lutego 2019r.

czwartek, 02, sierpień 2018

Poprawkowy egzamin maturalny i egzaminy poprawkowe

Dyrekcja szkoły informuje, że poprawkowy egzamin maturalny - pisemny i ustny, przeprowadzony będzie w szkole w dniu 21 sierpnia 2018. o godz.9:00. Osoby zdające egzamin pisemny proszone są o przybycie do szkoły na godz. 8:30. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu 11 września.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów szkoły przeprowadzone zostaną w dniach 27-29 sierpnia br. Szczegóły harmonogramu jest dostępny w sekretariacie szkoły.

czwartek, 02, sierpień 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male