Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

piątek, 23, listopad 2018

Sztuczna inteligencja kontra ludzka wrażliwość

Z wizytą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Rybniku.

W dniu 21 listopada odbyły się obchody święta Wydziału Biznesu, Finansów Administracji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Rybniku, w których wzięła także udział klasa IIaTE.  

W ramach obchodów głos zabrał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic, prof. dr hab. Robert Tomanek oraz Dziekan Wydziału w Rybniku dr inż. Tomasz Zieliński oraz zaproszeni goście. Największą atrakcją dla słuchaczy był wykład rektorski, który wygłosił dr Tomasz Rożek, autor wielu książek oraz prowadzący program telewizyjny „Sonda2”. Temat wykładu dr Rożka skupiał się na odpowiedzi na pytanie „Jak rozmyśla sztuczna inteligencja”. To ciekawe zagadnienie zwróciło uwagę naszych uczniów, którzy docenili przystępny sposób mówienia o rzeczach trudnych. Dziękujemy za możliwość wspólnego świętowania i wysłuchania ciekawych wystąpień.

Autorzy: Dominika Hermanek i Ekonomista

 

piątek, 23, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą