Budynek szkoły - ul. Szkolna

 

pracownie


Informacje dla maturzystów TUTAJ

50-lecie

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość uczniowie i ich rodzice /opiekunowie mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Informacja na temat WGLĄDU DO PRAC EGZAMINACYJNYCH - SESJA STYCZEŃ 2020


Informacje dla maturzystów TUTAJ

niedziela, 12, maj 2019

TIK-owa lekcja ekonomii w Ekonomiku

10 maja w Zespole Szkół Ekonomicznych po raz pierwszy odbyły się warsztaty ekonomiczne „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne - społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Udział w tym wydarzeniu wzięła klasa III TE - młodzi ludzie posiadający już znacząca wiedzę ekonomiczną.
Te oryginalne i arcyciekawe zajęcia zrealizowane zostały w ramach lekcji: „Podejmowanie działalności gospodarczej w branży ekonomicznej”. Klasa podzielona została na 5 mniejszych grup, każda z nich musiała wykonać zadania w ramach tematyki ekonomii społecznej: zatrudnienie i aktywizacja osób niepełnosprawnych, organizacji czasu i zarządzanie nim, organizacja spółdzielni, Fundacji, zakładów aktywności zawodowej. Uczniowie wcześniej dysponowali materiałami wprowadzającymi w zagadnienia ekonomii społecznej, rozbudzone zostało zainteresowanie tematyką, pomocą służyli zarówno nauczyciele, jak i organizatorzy warsztatów.
Szkoła została wyróżniona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i zakwalifikowana do wspólnej realizacji projektu „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.
Ekonomia pozwala na różnorodne działania, aktywność skierowaną do zróżnicowanych grup społecznych, daje wreszcie okazję do samodzielności i decyzyjności. Warto zatem szukać rozwiązań dydaktycznych, które zachęcą młodych ludzi do podjęcia tematu i zaangażowania zawodowego, tak jak robią to w wodzisławskim Ekonomiku. 

niedziela, 12, maj 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą