Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00) 2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół) Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym. Oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

niedziela, 12, maj 2019

TIK-owa lekcja ekonomii w Ekonomiku

10 maja w Zespole Szkół Ekonomicznych po raz pierwszy odbyły się warsztaty ekonomiczne „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne - społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Udział w tym wydarzeniu wzięła klasa III TE - młodzi ludzie posiadający już znacząca wiedzę ekonomiczną.
Te oryginalne i arcyciekawe zajęcia zrealizowane zostały w ramach lekcji: „Podejmowanie działalności gospodarczej w branży ekonomicznej”. Klasa podzielona została na 5 mniejszych grup, każda z nich musiała wykonać zadania w ramach tematyki ekonomii społecznej: zatrudnienie i aktywizacja osób niepełnosprawnych, organizacji czasu i zarządzanie nim, organizacja spółdzielni, Fundacji, zakładów aktywności zawodowej. Uczniowie wcześniej dysponowali materiałami wprowadzającymi w zagadnienia ekonomii społecznej, rozbudzone zostało zainteresowanie tematyką, pomocą służyli zarówno nauczyciele, jak i organizatorzy warsztatów.
Szkoła została wyróżniona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i zakwalifikowana do wspólnej realizacji projektu „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.
Ekonomia pozwala na różnorodne działania, aktywność skierowaną do zróżnicowanych grup społecznych, daje wreszcie okazję do samodzielności i decyzyjności. Warto zatem szukać rozwiązań dydaktycznych, które zachęcą młodych ludzi do podjęcia tematu i zaangażowania zawodowego, tak jak robią to w wodzisławskim Ekonomiku. 

niedziela, 12, maj 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą