Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00) 2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół) Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym. Oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

wtorek, 30, kwiecień 2019

Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka

W roku szkolnym 2018/2019 uczestnicy kółka teatralnego pod opieką pani Kornelii Granackiej-Trzaska, brali udział w projekcie Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego, którego celem jest popularyzowanie wśród młodzieży, różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. Warunkiem uzyskania certyfikatu  „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” było terminowe wykonanie zadań, ocenianych przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″ oraz uzyskanie co najmniej 80 % punktów.
Zadania były bardzo zróżnicowane i wymagały od uczestników pełnego zaangażowania, a ich wykonanie dostarczyło wszystkim sporo pozytywnych emocji.
Uczestnicy projektu między innymi wzięli udział w: prelekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka, konkursie wiedzy o teatrze, konkursie wiedzy o wybranych aktorach, przygotowali krótkie scenki dramowe, tworzyli plakaty promujące przedstawienie teatralne, pisali recenzje wybranej sztuki teatralnej, a także brali udział w konkursie literackim.
W ogólnej klasyfikacji nasz zespół uzyskał maksymalną ilość punktów i zdobył certyfikat!   

wtorek, 30, kwiecień 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą