Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00) 2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół) Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym. Oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

środa, 06, luty 2019

Trudne pytania o przyszłość. Ekonomik pomaga znaleźć odpowiedź

Pytanie o przyszłość może budzić obawy, warto zatem dobrze przygotować się do odpowiedzi. Pomagamy w tym klasom IV, które spotkały się z doradcą zawodowym. Tematem spotkania była refleksja i próba odpowiedzi na pytanie „Jeśli nie studia dzienne to co?”. Zagadnienie to zaciekawiło szczególnie uczniów, którzy jeszcze nie zdecydowali, jaka będzie ich droga po skończeniu szkoły. Spotkania z doradcą zawodowym panią Patrycją Gabor ze Szkolnego Ośrodka Karier w LO1, będą kontynuowane jako indywidualne spotkania z zainteresowanymi uczniami. Dyżur doradcy będzie 27 lutego o godz. 9.45 w gabinecie pedagoga.

 

środa, 06, luty 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą