Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Uwaga! Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Prosimy uczniów oraz absolwentów o zapoznanie się z terminami i godzinami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń - luty 2020r.
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie uczniowskim. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu dostępne są także w sekretariacie uczniowskim.
Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o zgłoszenie się co najmniej 30 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu. Na egzamin należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość a także przybory wymienione w komunikacie dyrektora OKE.

poniedziałek, 19, listopad 2018

Trzeźwo i przed siebie!

Odpowiedzialność za siebie i innych jest jedną z podstawowych zasad regulującą nasze uczestnictwo w ruchu drogowym. Nasze decyzje, wybory i błędy mogą zadecydować o jakości życia drugiego człowieka, namawiamy zatem do bycia ostrożnym i dojrzałym. 

Co roku uczniowie klas II biorą udział w spotkaniu prewencyjnym dotyczącym profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa na drogach. Podczas zajęć mają okazję zobaczyć za pomocą alkogogli i narkogogli, jak zachowuje się człowiek pod wpływem alkoholu i narkotyków, jak zmienia się jego percepcja i odbiór rzeczywistości. Zajęcia te uczą odpowiedzialności za siebie i innych uczestników ruchu drogowego i wpisują się w realizację zadań szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Autor: Aleksandra Bienias

 

poniedziałek, 19, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą