Budynek szkoły - ul. Szkolna

 

pracownie

szkola

Wodzisław Śląski, dnia 24 kwietnia 2020 r.

„To nie koniec, to nawet nie jest początek końca,

to dopiero koniec początku!”.

Winston Churchill

DRODZY MATURZYŚCI,

Jest piątek, 24 kwietnia, minęła godzina 12.00, właśnie teraz rozpoczynalibyśmy wspólnie uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych, razem: Wasi rodzice, nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni goście, a wśród nich Ci najważniejsi, czyli Wy! Taki był plan, a wszystko toczyłoby się według ustalonego programu, ale przecież życie tworzy własne scenariusze, a miarą dojrzałości jest umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości......

czytaj więcej...

 

50-lecie

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość uczniowie i ich rodzice /opiekunowie mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

poniedziałek, 08, lipiec 2019

Udział w projekcie „Młode Kadry Naszą przyszłością” a CV absolwentów EKONOMIKA

logo proj1

11

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim kończą szkołę z tytułem technika w wybranym przez siebie zawodzie, wszyscy odbywają też praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców. Część uczniów naszej szkoły decyduje się ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe  co daje im dodatkowy tytuł technika (np. technik ekonomista może ukończyć ZSE z tytułem technika rachunkowości, technik informatyk, handlowiec – z  tytułem technika reklamy).
Wielu uczniów ma okazję odbyć też staże zagraniczne dzięki realizowanym przez szkołę projektom mobilności w ramach programu Erasmus +.  
Trzeba przyznać, że CV absolwenta jest w takim wydaniu atrakcyjne.
Dodatkowo powiat wodzisławski oraz szkoły zawodowe we współpracy z lokalnym otoczeniem biznesu postanowiły ułatwić płynne wejście na rynek pracy uczniom techników i branżowych szkół zawodowych realizując projekt: „Młode kadry naszą przyszłością” w ramach poddziałania 11.2.2 Wsparcie Szkolnictwa Zawodowego RIT  RPO WSL 2014-2020.
Projekt ten wzbogaca życiorysy zawodowe uczniów o kolejne istotne punkty.
Każdy uczestnik projektu objęty był indywidualnym doradztwem zawodowym.
Wszyscy uczniowie uczestniczyli w certyfikowanych kursach zawodowych związanych z kierunkiem kształcenia lub pokrewnych aby zwiększyć elastyczność absolwentów w podejmowaniu pracy. Kursy te często prowadzone były przez wykładowców – praktyków powiązanych z rynkiem pracy.  
Każdy z kursów wnosił wartość dodaną – uczniowie mieli np. okazję pracować na innym programie finansowo-księgowym, pozyskać dodatkowe umiejętności – dużą popularnością cieszył się np. kurs barman-barista czy kurs sommelierski. Liczymy, że uczestnicy projektu nabędą przekonania, że warto „uczyć się przez całe życie”, a przekwalifikowanie czy uzupełnienie kompetencji nie jest trudne.  Absolwent z dodatkowymi rynkowymi umiejętnościami jest także niezwykle ceniony przez pracodawcę, który nie musi tracić czasu i środków na przygotowanie kandydata do pracy.
50 uczniów zrealizowało dodatkowe ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe. Mieli okazję pracować w lokalnych biurach rachunkowych, urzędach, punktach handlowych, biurach podróży czy w obiektach noclegowych. Dodatkowa praktyka zorganizowana była wg ustalonego przez szkołę z pracodawcą programu – pozwoliła uczniom na nabycie dodatkowych umiejętności oraz biegłości w pracy w swoim zawodzie. O tym jak uczniowie radzili sobie z powierzonymi zadaniami świadczą wybrane  opinie zaciągnięte z dokumentacji projektu:

Technik ekonomista:

„Praktykantka odznaczała się sumiennością w wykonywaniu powierzanych zadań, dokładnością i zdyscyplinowaniem. Potrafiła pracować samodzielnie i sprawnie realizować zadania wynikające z nałożonych obowiązków. Jest osobą bezkonfliktową, która potrafi dostosować się do pracy w zespole. W szybkim czasie zapoznała się z zasadami i przepisami obowiązującymi w biurze rachunkowym. Program praktyk uważam za zrealizowany i oceniam pozytywnie przygotowanie praktyczne do zawodu w tym zakresie”;
„Praktykantka jest osobą ambitną, ułożoną i dokładną. Swoje obowiązki wykonywała chętnie, sumiennie i starannością. Doskonale radziła sobie na każdym etapie swojego stażu/praktyki”;
„Praktykantka odznaczała się sumiennością w wykonaniu powierzonych zadań, kreatywnością oraz pracowitością. Jest osobą ambitną, która chętnie się uczy. Powierzone zadania wykonuje dokładnie i starannie. Ponadto jest to osobą bezkonfliktową, która potrafi dostosować się do pracy w zespole. Uwagę zwraca również fakt, iż w szybkim czasie zapoznała się z zasadami obowiązującymi w naszym biurze”;

Technik handlowiec:

„Pani Patrycja jest pracownicą sumienną i pracowitą. Z każdego zadania wywiązywała się celująco. Poza obowiązkami wniosła dużo uśmiech i radości”;
„Praktykantka jest osobą sumienna, zorganizowaną, wywiązującą się z nałożonych na nią obowiązków, jest komunikatywna i ma dobry kontakt ze współpracownikami i klientami”;

Technik obsługi turystycznej:

„Stażystka bardzo sumienna i zdyscyplinowana. Interesująca się bardzo sprawami turystyki i całej otoczki z tym związanej. Dobry kontakt z klientem”;

Cukiernik:

„Magdalena była osobą grzeczną, zdyscyplinowaną i pracowitą. Dobrze radziła sobie w pracy w zespole. Przy obsłudze gości indywidualnych wykazała się opanowaniem i profesjonalizmem. Szybko się uczyła, a z powierzonych obowiązków wywiązywała się wzorowo. Jej postawa i wygląda były zawsze adekwatne do pracy na danym stanowisku”;

Część uczestników projektu – już po zakończeniu szkoły planowała złożyć dokumenty  aplikacyjne u pracodawcy, którego poznali w ramach w/w staży zawodowych.

Podsumowując – realizacja projektu „Młode Kadry naszą przyszłością” istotnie przyczyniła się do wzbogacenia życiorysów zawodowych uczniów – pogłębiając współpracę zawodowych szkół powiatowych z lokalnym rynkiem pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

poniedziałek, 08, lipiec 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą