Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

sobota, 08, grudzień 2018

Wyniki konkursu artystycznego „Barwy Jesieni” - VI edycja

Miło jest nam ogłosić wyniki tegorocznej edycji konkursu artystycznego - „Barwy Jesieni”. Konkurs został zorganizowany przez p.Izabelę Banajską, p.Kornelię Granacką-Trzaska i p.Ewę Tanenberg-Zając.

W kategorii fotograficznej

I miejsce - Klaudia Plewnia z kl. III TET

II miejsce - Kamila Jakubczyk z kl. II a TE

III miejsce - Natalia Skupień z kl. IV THLT

Wyróżnienie - Angelika Wdzienczny z kl. IV THLT

Wyróżnienie - Natalia Matera z kl. IV TEH

W kategorii literackiej

I miejsce - Katarzyna Kukla z kl. IV b TG

II miejsce - Sonia Swoboda z kl. I THL

III miejsce - Wioletta Walendzik z kl. IV THLT

W kategorii plastycznej

Wyróżnienie - Iwona Rduch z kl. III a ZSZ

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w bibliotece szkolnej 7 grudnia 2018 r. Nagrody ufundowane przez Fundację Szkolną Ekonomik, Samorząd Uczniowski i Filmotekę Szkolną uroczyście wręczył Pan Wicedyrektor Łukasz Gierczak.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!

 

sobota, 08, grudzień 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą