Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Proszę przesłać wypełnioną informację wychowawcy klasy na adres a.musial@ekonomik.wodzislaw.pl


Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli znajduje się w zakładce Rodzice / Aktualności dla rodziców


Zapraszamy!

wtorek, 27, listopad 2018

Z morskim prądem ku sukcesowi

Konferencja „Praktyki na promach Unity Line” z udziałem dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim jest przykładem szkoły wzorcowo funkcjonującej na rynku pracodawców. Wypracowane standardy pozyskiwania, budowania i utrwalania relacji szkoła - pracodawca mogą stanowić przykład dobrej praktyki i być inspiracją dla innych szkół kształcących dla rynku pracy. Otaczający i wspierający Ekonomik przedsiębiorcy, firmy, instytucje i organizacje realnie, pragmatycznie, a przede wszystkim efektywnie wpływają na jakość i wynik kształcenia zawodowego ucznia, jego postawę i orientację na rynku pracy oraz walory osobowościowe definiujące pracownika XXI wieku. 

W takim właśnie duchu, z realizacją najwyższych standardów zawodowo-edukacyjnych, od wielu lat uczennice i uczniowie ZSE odbywają swoje praktyki na promach operatora działającego na rynku bałtyckich przewozów promowych - Unity Line Limited. Jakość płynąca z tej współpracy daje poczucie satysfakcji wszystkim stronom zaangażowanym w to działanie i przekłada się na wspólny sukces zmierzający do zadowolenia rynku pracy. Unity Line bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania podjęte wobec szkoły, czego dowodem są liczne warsztaty organizowane dla uczących się zarówno na promach, jak i w wodzisławskiej szkole. Dotyczą one usług, umiejętności i wiedzy, która wpływa na jakość i poczucie satysfakcji u ostatecznego klienta. Należy podkreślić przede wszystkim ogromne przywiązanie do edukacyjnego detalu, do podnoszenia kwestii przestrzegania regulaminów i zobowiązań przyjętych przez młodych praktykantów, do rzeczywistej intencji edukacyjnej przedsiębiorstwa Unity Line – to bardzo cenne doświadczenie zawodowe i doskonałe przygotowanie do właściwej realizacji ścieżki kariery zawodowej.  

Podczas konferencji „Praktyki na promach Unity Line”, na którą została zaproszona również dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Pani Maria Lach, jej organizatorzy podkreślili jak ważny i precyzyjny jest wachlarz wymagań stawiany praktykantom Unity Line, przedstawili również propozycję harmonogramu praktyk na promach i co ważne dla uczniów, a w przyszłości poszukujących pracy w zawodzie, podano informacje o możliwościach zatrudnienia w Polskiej Żegludze Morskiej. Pan Piotr Sowiński - Hotel Manager M/F Polonia, zaakcentował przywiązanie do standardów, wkład pracy i zaangażowanie w budowanie marki Unity Line Limited przez wszystkich jej pracowników i praktykantów. Swoje stanowisko i działania ukierunkowane na realizację praktyk, rozumianych jako cenne źródło doświadczeń zawodowych i osobistych, przedstawiła również Pani Anna Najman – odpowiedzialna za ich organizację. Była to też okazja do podsumowania dotychczasowej współpracy i uczynienia planów i zobowiązań na kolejne lata. Jednak, co najważniejsze, w czasie konferencji zapraszający - przedsiębiorstwo Unity Line Limited - podkreślił unikatowość i wartość płynącą ze współpracy ze szkołą reprezentowaną przez Panią dyrektor. To ogromne wyróżnienie i powód do dumy. Młodzież wodzisławskiego Ekonomika doskonale spisuje się podczas rejsów Świnoujście-Ystad, doceniono jej zaangażowanie, wiedzę i umiejętności, akcentowano dojrzałość i gotowość do nauki – jako wartości kluczowe, świadczące o pracowniczym potencjale. Również dyrektor ZSE Pani Maria Lach podkreśliła doskonałą współpracę z organizatorem praktyk, ogromną rolę i wkład pracy koordynatorki ze strony Unity Line Limited Pani Wiolety Szarek, która troszczy się o każdy aspekt tego działania i dba o przepływ informacji. To ogromny zaszczyt znaleźć się w towarzystwie takich szkół jak Regionalna Szkoła Turystyczna z Polanicy, tak blisko i intensywnie współpracujących z Unity Line Limited na rzecz efektywnego kształcenia zawodowego młodych ludzi - powiedziała Pani dyrektor. 

Konferencja, która odbyła się na reprezentatywnym promie M/F Polonia w Świnoujściu, upewniła wodzisławską szkołę co do właściwego kierunku, jaki obrała w uczeniu i wychowaniu młodych ludzi. Kierunku, który budują takie wartości, jak: merytoryczność, innowacyjność, pragmatyzm, konsekwencja i oddanie zarówno nauczycieli, jak i uczniów w budowaniu perspektywicznego sukcesu.

Autor: Aleksandra Bienias

 

wtorek, 27, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą