Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Od poniedziałku, 15.10.2018r., obowiązuje nowy plan lekcji

poniedziałek, 01, październik 2018

Nabór do projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych ogłasza nabór do projektu
„Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Nabór odbędzie się w dniach od 1.10.2018 – 19.10.2018 (wnioski aplikacyjne dostępne w sekretariacie uczniowskim).

Przyjmowanie wniosków nastąpi w dniach 8.10.2018 – 19.10.2018 u koordynatorów projektu.

W ramach projektu każdy uczeń uczestniczył będzie w dwóch formach wsparcia- kurs/kurs lub kurs/staż oraz w doradztwie zawodowym.

Ilość miejsc w projekcie w ZSE - 77.

Kursy przewidziane w projekcie:

  • doradztwo zawodowe

  • specjalista ds. marketingu

  • sushi

  • carving

  • grafika komputerowa

  • sztuka negocjacji w biznesie

  • cukiernictwo – dekorowanie tortów

  • barman – kelner

  • kasy fiskalne

  • prawo jazdy.

Regulamin oraz warunki uczestnictwa zamieszczone są w zakładce:

szkoła / projekty edukacyjne / projekty UE

Koordynatorzy projektu:

Katarzyna Juraszek

Lucyna Skrobot Kubina

Joanna Musioł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

RPSL.11.02.02-24-07FA/17

poniedziałek, 01, październik 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male