Oddziały

 Technikum

Technik ekonomista

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Technik handlowiec

Technik obsługi turystycznej

Technik informatyk

 Branżowa Szkoła I stopnia