Zebrania śródokresowe rodziców -> informacje


Dziś w Ekonomiku, spotkali się przedstawiciele lokalnych instytucji: Stowarzyszenia Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, oraz SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

Głównym celem tego spotkania było podpisanie porozumienia, które ma na celu stworzenie korzystnych warunków dla aktywizacji kształcenia dualnego, angażowanie pracodawców w proces adaptacji zawodowej uczniów, zwłaszcza w nowopowstających zawodach, a także inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych działań edukacyjnych.

Dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomicznych, Maria Lach, podkreśliła znaczenie projektu dla młodzieży, który ma ugruntować ich sytuację na rynku pracy, dostarczyć im solidne fundamenty do rozwoju w branży reklamodawców i wskazać kierunki działania. Jednym z konkretnych działań wynikających z porozumienia jest projekt EkonoMedia, polegający na prowadzeniu Agencji Reklamy z udziałem uczniów, działającej na rzeczywistym lokalnym rynku.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, Ireneusz Burek, zaznaczył, że współtworzenie projektu EkonoMedia to konkretne działanie, które przyniesie wymierne korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla lokalnych przedsiębiorców. Podkreślił on, że praktyczne doświadczenie zdobywane podczas prowadzenia Agencji Reklamy będzie cennym atutem na przyszłym rynku pracy.

Młodzież uczestnicząca w dzisiejszym przedsięwzięciu wyraziła swoją świadomość wartości dodanej płynącej ze współpracy z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców.

  • Perspektywiczne myślenie o przyszłości zawodowej, o planach zawodowych wymaga ode mnie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu, reklamy, komunikacji, ekonomii, grafiki - podkreślił Adam, uczeń klasy II.

Podpisane porozumienie jest kluczowym krokiem w kierunku umacniania pozycji szkoły jako lidera współpracy ze środowiskiem lokalnym.

  • Ogromnie nas cieszy zainteresowanie lokalnych pracodawców i ich uwaga skupiona na uczniach. Tylko kształcenie poparte praktyką i doświadczeniem może odpowiedzieć na potrzeby współczesnego rynku pracy - podkreśliła Maria Lach, dyrektor wodzisławskiego Ekonomika.

Wkrótce będziemy informować o pierwszych wyzwaniach, jakie przed sobą postawią pracodawcy, uczniowie i szkoła w ramach projektu EkonoMedia. To nowe partnerstwo z pewnością przyczyni się do lepszego przygotowania młodzieży do dynamicznego i wymagającego świata zawodowego.

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia

 


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą