TERMINARZ REKRUTACJI

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia

 1. 13 maja - 17 czerwca 2024r. do godziny 15:00 - wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie dokumentów (w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru;
 2. 21 czerwca - 5 lipca 2024r. do godz. 15:00 - wprowadzanie przez kandydata ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie oraz wyników egzaminu ósmoklasisty do systemu elektronicznego naboru i dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;
 3. do 11 lipca 2024r. do godz. 15:00 - dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 4. 12 lipca 2024r. godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum i branżowej szkoły I stopnia z podziałem na poszczególne oddziały;
 5. od 13 maja do 16 lipca 2024r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie;
 6. od 12 lipca do 18 lipca 2024r. do godz. 15:00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

  Kandydat składa ponadto:

  I. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie www.ekonomik.wodzislaw.pl),

  II. zgłoszenie absolwenta,

  III. 1 zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko na odwrocie),

  IV. bilans zdrowia

  V. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;

 7. 19 lipca 2024r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 8. do 23 lipca 2024r. - składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą