Życzenia udanych wakacji

W wyniku podpisanego porozumienia firma PREVAC Sp. z o.o. objęła patronat nad uczniami kształcącymi się w zawodzie technik informatyk. Porozumienie z ramienia powiatu zawarli: starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Barbara Chrobok, natomiast firmę PREVAC reprezentowała dyrektor generalna Sylwia Gatnar. Na spotkaniu obecna była dyrektor naszej szkoły Maria Lach.

Współpraca obejmuje:

  • rozwijanie w uczniach postaw przedsiębiorczych, sprzyjających ich aktywnemu zaangażowaniu na lokalnym rynku pracy,

  • zapoznawanie nauczycieli i uczniów z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w procesie produkcji,

  • możliwość odbywania praktyk zawodowych zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny,

  • organizowanie wycieczek dydaktycznych, wykładów i tematycznych spotkań dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych,

  • współpracę w zakresie ewentualnej modyfikacji programu nauczania zgodnie z wymaganiami firmy,

  • udział pracowników PREVAC Sp. z o.o. w niektórych zajęciach dydaktycznych,

  • udostępnianie lub przekazywanie materiałów i urządzeń przez PREVAC Sp. z o.o., które wzbogacą proces kształcenia zawodowego.

W zamian nasza szkoła zobowiązała się do przygotowania specjalistycznych, kompetentnych kadr na potrzeby firmy poprzez wspieranie innowacji, które odpowiadają potrzebom spółki PREVAC oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników.

Dziękujemy wszystkim władzom Powiatu Wodzisławskiego i firmie PREVAC Sp. z.o.o. za inicjatywę i zaangażowanie w sprawy młodych ludzi.

Zdjęcia Powiat Wodzisławski

 


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą