Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych ogłasza nabór do projektu
„Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Nabór odbędzie się w dniach od 1.10.2018 – 19.10.2018 (wnioski aplikacyjne dostępne w sekretariacie uczniowskim).

Przyjmowanie wniosków nastąpi w dniach 8.10.2018 – 19.10.2018 u koordynatorów projektu.

W ramach projektu każdy uczeń uczestniczył będzie w dwóch formach wsparcia- kurs/kurs lub kurs/staż oraz w doradztwie zawodowym.

Ilość miejsc w projekcie w ZSE - 77.

Kursy przewidziane w projekcie:

  • doradztwo zawodowe

  • specjalista ds. marketingu

  • sushi

  • carving

  • grafika komputerowa

  • sztuka negocjacji w biznesie

  • cukiernictwo – dekorowanie tortów

  • barman – kelner

  • kasy fiskalne

  • prawo jazdy.

Regulamin oraz warunki uczestnictwa zamieszczone są w zakładce:

szkoła / projekty edukacyjne / projekty UE

Koordynatorzy projektu:

Katarzyna Juraszek

Lucyna Skrobot Kubina

Joanna Musioł

 

Dokumentacja:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

RPSL.11.02.02-24-07FA/17


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturka

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą