PROCEDURY DO REGULAMINU PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w okresie pandemii COVID - 19


Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN oraz rekomendacji BN.

Celem procedur jest:

  • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
  • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej.

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki.

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego:

  • zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek, przyłbic, ew. przy pomocy odzieży lub jej części,
  • stosowanie jednorazowych rękawiczek lub dezynfekowanie rąk przed wejściem do biblioteki,
  • a także zachować odległość minimum 1,5 m od innych osób.

3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.

4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika są wyznaczone oddzielne strefy komunikacyjne:

  • dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
  • dla osoby wypożyczającej,
  • do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny – 2 dni (strefa niedostępna dla użytkownika).

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6) Do odwołania zostaje zawieszone korzystanie z czytelni i centrum multimedialnego.

7) Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole (przez pocztę dziennika elektronicznego - adres Biblioteka Szkolna).

 


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą