Od poniedziałku 17 maja 2021 r. Zespół Szkół Ekonomicznych powraca do nauczania w trybie hybrydowym, mieszanym - część klas będzie miała zajęcia stacjonarnie - w szkole, a część klas zdalnie – z domu.

Zajęcia w trybie hybrydowym odbywać się będą w okresie 17 – 28 maja 2021r. według następującego harmonogramu:

 

17 – 21.05.2021r.

zajęcia stacjonarnie (w szkole):

2 TE, 2 TG, 2 TIF, 2 TOT, 2 THLH

2 TGN, 2 THLTN, 2 THRN

3 TE, 3 TEH, 3 TIF

2 BS, 3 BS

zajęcia zdalnie:

1 TEN, 1 TGN, 1 TREN, 1 THLTN, 1 THRN

2 TEN, 2 TEIN, 2 BSN

 

24 – 28.05.2021r.

zajęcia stacjonarnie (w szkole):

1 TEN, 1 TGN, 1 TREN, 1 THLTN, 1 THRN

2 TEN, 2 TEIN, 2 TGN

2 TE, 3 TIF

2 BSN, 3 BS

zajęcia zdalnie:

2 TG, 2 TIF, 2 TOT, 2 THLH

2 THLTN, 2 THRN

3 TE, 3 TEH

2 BS

 

Zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców zgodnie z harmonogramem, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

 

Od 31 maja wszystkie klasy będą realizowały kształcenie w trybie stacjonarnym, w szkole.

Zajęcia lekcyjne na terenie szkoły w okresie pracy w trybie hybrydowym, a następnie w trybie stacjonarnym, odbywać się będą w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Na terenie szkoły uczniów i pracowników obowiązują: zachowywanie dystansu 1,5 m., dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, częste mycie rąk, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych. 

 


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturka

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą