EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji czerwiec-lipiec 2021r. i przekazaniu świadectw/certyfikatów do szkół.

Drodzy Uczniowie

Przypominamy, że wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu-i trzyliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję styczeń-luty 2022r. w sekretariacie uczniowskim do 15 września 2021 r.

Informację o wyniku egzaminu można pozyskać osobiście w sekretariacie uczniowskim od 1 września 2021r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie/certyfikaty można będzie odbierać w sekretariacie po otrzymaniu przez szkołę przesyłki z dokumentami z OKE. Termin zostanie podany później.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą