Technikum Nr 2

 
Zawód: technik ekonomista

Symbol cyfrowy: 331403
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 5 lat
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. prowadzenia kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej;

2. wykonywania zadań w zakresie doradztwa podatkowego;

3. nadzorowania realizacji projektów;

4. kontrolowania finansów wszystkich transakcji firmy;

5. organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków.

Pracę znajdziesz w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach i doradztwach finansowo-podatkowych.

W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą