W lipcu, sierpniu i wrześniu odbyły się kolejne staże zawodowe naszych uczniów biorących udział w projekcie „Śląskie.Zawodowcy”.

Tym razem 31 uczniów naszego Ekonomika odbyło płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

24 uczniów klasy drugiej i trzeciej Technikum żywienia i usług gastronomicznych, zakończyło staż zawodowy w restauracji firmy OL-SERW Olga Serwotka, "Trattoria Włoskie Klimaty” i restauracji hotelowej "Gościniec Wodzisławski” w Wodzisławiu Śląskim oraz w „Domu Przyjęć Atmosfera” w Mszanie.

Ponadto 7 uczniów klasy trzeciej Technikum handlowego realizowało staże w placówkach „PSS Społem” w Wodzisławiu Śląskim.

We wrześniu odbyły się egzaminy sprawdzające dla pierwszych 16 uczniów gastronomii , przeprowadzone przez Komisję Certyfikującą Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W skład komisji weszli Szefowie kuchni i przedstawiciel Izby Rzemieślniczej. Wszyscy nasi uczniowie otrzymali wysokie oceny komisji i pozytywnie zakończyli egzamin oraz otrzymali Certyfikaty.
Dziękujemy pracodawcom za dostarczone surowce do wykonania dań egzaminacyjnych.

Kolejny egzamin dla pozostałych uczniów już w listopadzie.

Przed nami kursy i warsztaty dla 9 uczniów klasy 2 i 3 Technikum gastronomicznego.

Ruszył też nabór uczniów do III edycji projektu dla uczniów "Śląskie.Zawodowcy” na rok 2022. Szczegóły u szkolnych specjalistów ds. staży i kursów. Zachęcamy do udziału.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, przy współpracy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Egzamin

Egzamin

Egzamin

Egzamin

Egzamin

Egzamin

Egzamin

Egzamin

 

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą