Podczas konferencji w Sali Sejmu Śląskiego, podsumowano realizowany przez Województwo Śląskie od 2019 roku projekt „Śląskie. Zawodowcy”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa Łukasz Czopik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska, radna Sejmiku Alina Nowak oraz liczni przedstawiciele samorządów, szkół i placówek oświatowych z całego regionu.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maria Lach przedstawiła podsumowanie realizowanego  projektu Śląskie. Zawodowcy podkreślając mocne strony założeń,  które umożliwiły nie tylko staże zawodowe i kursy dla uczniów w renomowanych obiektach gastronomicznych i handlowych, ale i szkolenia branżowe dla nauczycieli.

  • Szkoła zdołała zorganizować szkolenia i kursy dla 90 uczniów - 4 - krotnie zwiększając początkowe wskaźniki. Efektem takiej aktywności jest zacieśnienie współpracy z biznesem, ale i wzbogacenie kwalifikacji uczniów, jak i nauczycieli - tłumaczyła.

Projekt skupiał się na tworzeniu lepszych warunków do przeprowadzania zajęć praktycznych dla uczniów, poprzez organizację staży, szkoleń, kursów oraz świadczenie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt wciąż trwał podczas konferencji i miał zakończyć się w październiku. W ciągu czterech lat projekt objął 370 nauczycieli oraz 42 szkoły, korzystało z niego łącznie 2 400 uczniów, z czego tysiąc zakończyło staże egzaminem.

Projekt "Śląskie. Zawodowcy" miał również składnik społeczny, obejmujący kampanie społeczne. Jego istotnym celem było dostosowanie uczniów do wymogów rynku pracy, co jest istotne w związku z fazą transformacji regionu.

Całkowita wartość projektu wynosiła 18 186 586,50 zł, a jego finansowanie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego. W ramach projektu od sierpnia 2020 roku do października 2022 roku przeprowadzona została kampania społeczna „Poznaj Moc Zawodowca”, której ambasadorem był influencer Cyber Marian. W maju 2022 roku zorganizowano wydarzenie o nazwie „Festiwal Zawodowca”, które miało na celu zaprezentowanie oferty szkół branżowych i techników uczniom ostatnich klas szkół podstawowych.

W ramach projektu utworzono także Śląską Radę Edukacji Zawodowej, która działała na rzecz szkół zawodowych w regionie. Rada skupiała przedstawicieli różnych środowisk i działała m.in. na rzecz analizy potrzeb i rozwoju szkół zawodowych.

Z konferencji Dyrektor przywiozła dobrą wiadomość o kolejnej edycji projektu Śląskie ZAWODOWCY z jeszcze szerszą perspektywa finansową.

Zdjęcie z podsumowania projektu

fot. Urząd Marszałkowski

Zdjęcie z podsumowania projektu

fot. Urząd Marszałkowski

Zdjęcie z podsumowania projektu

fot. Urząd Marszałkowski

Zdjęcie z podsumowania projektu

fot. Urząd Marszałkowski

Zdjęcie z podsumowania projektu

fot. Urząd Marszałkowski

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą